Spotkanie z policjantem

Od początku roku szkolnego dzieci w naszym Przedszkolu poznawały podstawowe zasady bezpieczeństwa zarówno na terenie przedszkola jak i poza nim. Chodziliśmy na spacery ucząc się jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię i zachowywać w jej pobliżu. Najwięcej jednak o ruchu drogowym wie pan policjant. Dlatego też 4 października w naszym Przedszkolu odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem policji.Dzieci dowiedziały się jak ważna i odpowiedzialna jest jego praca. Czynnie uczestniczyły w spotkaniu,zadawały pytania, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Serdecznie dziękujemy Panu Policjantowi, że znalazł czas na spotkanie z naszymi przedszkolakami!

Skip to content