Kierunki pracy na rok szkolny 2016/2017

W bieżącym roku szkolnym w naszym przedszkolu, zgodnie z rocznym planem pracy przedszkola, prowadzone będą systematyczne zajęcia umożliwiające poznanie emocji i uczuć przez dzieci.

Kształtowanie emocjonalności dzieci w wieku przedszkolnym jest niezwykle istotne w ich prawidłowym i harmonijnym rozwoju. Dobra umiejętność odczytywania stanów emocjonalnych innych, empatia wpływają pozytywnie na relacje z drugim człowiekiem, stąd tak istotne wydaje się, aby już w przedszkolu stwarzać dzieciom warunki do rozwoju wspomnianych umiejętności radzenia sobie z własnymi a także z emocjami innych. Emocje wpływają na naszą motywację i wytrwałość w działaniu, decydują o umiejętności współżycia w grupie, wdrażania naszych myśli w czyn. Dzieci, które często bywają zadowolone, radosne, chętnie rozmawiają z o swoich przeżyciach, interesują się przeżyciami innych, potrafią panować nad niektórymi reakcjami emocjonalnymi, same dostrzegają problemy, ponieważ odznaczają się wiarą we własne możliwości, akceptują siebie, innych oraz ich potrzeby. Podczas pracy z dziećmi realizowane też będą treści zawarte w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, w Programie Wychowania Przedszkolnego wyd. WSiP „Kocham przedszkole” oraz zadania zawarte w Programie Wychowawczym i Profilaktycznym Przedszkola. Do pracy indywidualnej z dzieckiem wykorzystywane będą karty pracy z cyklu Przygoda z uśmiechem dla dzieci 3 letnich, Tropiciele dla dzieci 5 letnich oraz Paczka Puszatka dla dzieci 6 letnich wspomnianego wyd. WSiP. Jak zapewniają recenzenci, realizacja działań proponowanych przez autorów tego wydawnictwa ma wpływ na „skuteczne kształtowanie dojrzałości społeczno-emocjonalnej dzieci”.

W celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych domu i przedszkola serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców do współpracy i włączania się w życie grupy i przedszkola. Niech naszym mottem na ten rok będzie cytat z książki „Jak kochać dziecko” Janusza Korczaka

…”Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”

Skip to content