Pierwszą pomoc przedmedyczną potrafią już udzielić dzieci z naszego przedszkola!

Prezentację pasji i zawodów Rodziców zainicjował tata Kacpra i Szymona J. – ratownik medyczny a zarazem instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej. Pan Paweł mistrzowsko przeprowadził zajęcia warsztatowe z dziećmi! W ciekawy, interesujący sposób omówił wyposażenie apteczki, następnie zapoznał dzieci z procedurami zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia. Pod czujnym okiem pana ratownika przedszkolaki mogły samodzielnie wykazać się praktyczną umiejętnością udzielania pierwszej pomocy np. masaż serca na fantomie czy też bandażowania i zakładania opatrunków. Dzieci bardzo chętnie i z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyły w działaniach proponowanych przez pana ratownika ale największą wiedzą medyczną wykazał się Kacper – no w końcu to jego tata jest ratownikiem!
Mamy nadzieję, że spotkanie to pomogło zaszczepić ideę konieczności pomocy osobom potrzebującym i że nasi wychowankowie już nigdy nie przejdą obojętnie obok człowieka potrzebującego ratunku i będą wiedzieli jak mogą pomóc.
Naszemu gościowi bardzo, bardzo dziękujemy za przybycie do przedszkola.
Należy podkreślić, iż Rodzice naszych przedszkolaków z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w zainicjowaną przez nasze przedszkole akcję : „Prezentujemy zawody i pasje naszych Rodziców.” Na nasz apel odpowiedziało tak dużo Rodziców, iż terminy prezentacji są praktycznie wszystkie zapełnione.
DZIĘKUJEMY!!!!!!!!!!!!!

 

Skip to content