Strażacy w przedszkolu

We środę w ramach akcji „Prezentacja pasji i zawodów Rodziców” do naszego przedszkola przyszli: tata Kamila i tata Bartosza, którzy są strażakami w Ochotniczej Straży Pożarnej w Łososinie . Wraz ze swoimi pomocnikami, synami, strażacy nauczyli wszystkich wierszyka:

Kto kłopoty wielkie ma,
Dzwoni jeden, jeden, dwa.

W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się, że ich praca nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom podczas powodzi i wypadków samochodowych. Cenną wskazówką była informacja, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób oraz w jaki sposób przewidywać i unikać zagrożeń podczas wspólnych zabaw z rówieśnikami. Dzieci z bliska miały możliwość obejrzeć i sprawdzić jak działa syrena, butla z powietrzem, wąż strażacki. Panowie zaprezentowali również stroje w jakich wyjeżdżają na akcję gaszenia pożarów oraz usuwania gniazda szerszeni.
Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci utrwaliły sobie numer alarmowy do straży pożarnej i sytuacje, kiedy powinny go używać. Potem strażacy obdarowali wszystkich słodyczami.
Dzieci obiecały że przygotują dla gości obrazki przedstawiające ich pracę.
DZIĘKUJEMY!!!

Skip to content