List do Rodziców

Drodzy Rodzice!
Za nami luty – posłuchajcie, jak nam minął, czego się nauczyliśmy, co robiliśmy, co odkryliśmy… Każdy zawód jest ważny i potrzebny, dlatego z szacunkiem odnosimy się do ludzi pracy. Długo się zastanawialiśmy, co sami chcielibyśmy robić w przyszłości i czego się musimy w związku z tym nauczyć. Wyruszyliśmy w podróż do przeszłości, aby przyjrzeć się ówczesnemu światu i zobaczyć, jak zmieniły się przedmioty codziennego użytku oraz do przyszłości – wymyślaliśmy, jakie maszyny i roboty mogłyby się nam wtedy przydać. Rozwijaliśmy umiejętności komunikacyjne podczas opisywania sytuacji przedstawionej na obrazku, a także wykonywania ćwiczeń słownikowych (tworzenie przymiotników od rzeczowników; wyszukiwanie pochodzenia danego wyrazu); wypowiadania własnego zdania i uzasadniania go; zachęcania do uważnego słuchania innych dzieci i dorosłych. Rozwiązywaliśmy również zagadki słowne, obrazkowe i dotykowe. Uczestniczyliśmy w zabawach parateatralnych, w których dzieci wcielały się w różne role. W obszarze edukacji matematycznej poznaliśmy aspekt kardynalny i porządkowy cyfry 7 i 8 dodawaliśmy
i odejmowaliśmy w tym zakresie. Ćwiczyliśmy również przeliczanie; porównywanie (tu jest więcej, tu jest mniej, tu jest najwięcej); porównywanie długości na przykładzie sznureczków; klasyfikowanie elementów (te przedmioty do siebie pasują, są podobne, a te nie). Nie zabrakło również zabaw logicznych i rozwijających myślenie przyczynowo-skutkowe i twórcze, takich jak odkrywanie według kodu, tworzenie nowych wyrazów z sylabi wymyślanie ich znaczenia; eksperymenty myślowe (co by było, gdyby ludzie nie pracowali; gdybym był owocem, byłbym…); wyszukiwanie zasady, według której są ułożone przedmioty. Aby jak najpełniej przygotować się do pisania w klasie pierwszej, przeprowadziliśmy ćwiczenia orientujące na kartce, ułatwiające różnicowanie lewej i prawej strony. Jak w każdym miesiącu rozwijaliśmy małą motorykę, np. przez robienie kulek z krepiny, zabawy paluszkowe, rysowanie po śladzie, masażyki. Za pomocą lusterek ćwiczyliśmy narządy artykulacyjne i świadome gospodarowanie oddechem. Poznaliśmy literki: b, B, r, R, f, F oraz wyrazy: bal, robot, foka. Wyszukiwaliśmy nowe literki w tekście. Podejmujemy również próby czytania prostych zdań i pisania w liniaturze. Dzieliliśmy wyrazy na sylaby i głoski, porównywaliśmy wyrazy i przeliczaliśmy wyrazy w zdaniu. Wyszukiwaliśmy wyrazy rozpoczynające się daną głoską. Ciekawą propozycją na ćwiczenie z dzieckiem domu jest zabawa „Sylabowy wąż” – rodzic mówi jedno wybrane przez siebie słowo i dzieli je na sylaby, a zadaniem dziecka jest powiedzenie wyrazu rozpoczynającego się tą samą sylabą, którą poprzedni wyraz się kończy, np. krze-sło, sło-wo, wo-rek. W zakresie edukacji muzycznej reagowaliśmy na zmiany charakteru utworu muzycznego (tempa, dynamiki, wysokości dźwięku); tańczyliśmy – pojedynczo, w parach, w grupie, uczestniczyliśmy w wielu zabawach muzyczno-ruchowych. W ramach zajęć plastycznych rysowaliśmy, malowaliśmy, kolorowaliśmy na zadany temat; tworzyliśmy przestrzenne konstrukcje i prace grupowe (np. projektowaliśmy robota). Ważnym celem edukacji przedszkolnej jest wzbudzenie zainteresowania otaczającym światem oraz pragnienia wyjaśniania interesujących dzieci zjawisk podczas eksperymentów. Przeprowadziliśmy doświadczenie, podczas którego zaobserwowaliśmy wybuch wulkanu, skonstruowaliśmy samolot, który potrzebował wiele nowych rozwiązań konstrukcyjnych, aby mógł latać! Nieoceniony okazał się Kacper, nasz przedszkolny naukowiec. Staramy się przekazać dzieciom nawyki sprzyjające utrzymaniu dobrego zdrowia i samopoczucia. Nie zapominamy o zabawach uwalniających napięcie, relaksacyjnych oraz wyciszających – aktualnie po obiedzie czytamy przygody Bolka i Lolka. Ciekawe co nas czeka w marcu?

Skip to content