ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE RECYTATORSKIM „POLSCY POECI DZIECIOM”

ZAPRASZAMY DZIECI Z NASZEGO PRZEDSZKOLA DO UDZIAŁU W KONKURSIE RECYTATORSKIM
„POLSCY POECI DZIECIOM”

REGULAMIN KONKURSU:
CELE KONKURSU:
– popularyzowanie poezji dziecięcej,

– rozwijanie zdolności recytatorskich,

– zachęcanie do prezentowania swoich umiejętności recytatorskich na scenie,

ZASADY UCZESTNICTWA:
– konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych dzieci z naszego przedszkola,

–  Rodzice dokonują wyboru utworu poetyckiego i przygotowują dziecko w domu,

– zgłoszenia dzieci do konkursu należy dokonać u nauczycieli poszczególnych oddziałów do 30.04.2017r.

Konkurs odbędzie się w naszym przedszkolu w dniu 11.05.2017r.

KRYTERIA OCENY:
Komisja dokona oceny według następujących kryteriów:
– dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
– interpretacja tekstu,
– ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).

NAGRODY DLA LAUREATÓW:
Laureaci I,II,III miejsca w każdej grupie wiekowej: 3, 4, 5 ,6 – latki otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Pozostałym uczestnikom zostaną wręczone dyplomy- podziękowania.

Organizatorzy konkursu:
Miejskie Przedszkole nr 4 w Limanowej

Skip to content