Zakończenie roku

 

23 czerwca w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego oraz pożegnanie najstarszych przedszkolaków. Wszystkie dzieci kończące swoją edukację przedszkolną przedstawiły wspaniały program artystyczny. Śpiewem, tańcem i wierszami żegnały się z przedszkolem, by od września rozpocząć naukę w klasie pierwszej. Przedszkolaki w odświętnych strojach wystąpiły przed rodzicami, zaproszonymi gośćmi i młodszymi kolegami. W wesołej i podniosłej atmosferze prezentowały swoje umiejętności taneczne, wokalne i recytatorskie przed licznie  zgromadzoną publicznością. Nie zabrakło również słów podziękowania dla wspaniałych rodziców naszych przedszkolaków. Następnie pan dyrektor wręczył dzieciom dyplomy.

 

 

 

 

 

 

Skip to content