KONKURS PLASTYCZNY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM
na temat: „W zdrowym ciele- zdrowy duch”

Prace prosimy przesyłać na adres:
ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 4 W LIMANOWEJ
UL. REYMONTA 3
34-600 LIMANOWA
tel: 18 3376 937

Cele konkursu:
  – rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci,
– poszerzenie doświadczeń plastycznych dzieci,
– prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej,
– promowanie zdrowego stylu życia.

Warunki uczestnictwa:
– konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat ,
  – w konkursie wezmą udział prace wykonane dowolną techniką plastyczną w formacie A-3, A-4,
– każde przedszkole może nadesłać po 5 indywidualnych, samodzielnie wykonanych prac z każdej grupy wiekowej: trzylatki (I grupa); czterolatki (II grupa); pięciolatki (III grupa); sześciolatki (IV grupa).
  – prace powinny być opatrzone na odwrocie metryczką według wzoru (pismem drukowanym):
  – imię i nazwisko autora pracy,
– wiek,
 – adres placówki, telefon, e-mail,
  – imię i nazwisko opiekuna,
  – dla biorących udział w konkursie niezbędna jest zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych, którą należy przesłać wraz z pracą konkursową,
  – nadesłane prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do publikacji i ekspozycji,
  – prace konkursowe należy przesłać do 23.05.2018 – liczy się data wpływu do siedziby organizatora.

Podsumowanie konkursu:
  – konkurs zostanie podsumowany na posiedzeniu Komisji Konkursowej, która wyłoni laureatów,
– wyniki zostaną przedstawione na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole.zsp4.limanowa.pl,
  – zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach telefonicznie do dnia 28.05. 2018,
– zwycięzcy oraz wyróżnieni wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczyste ogłoszenie wyników, które odbędzie się podczas Festynu Rodzinnego w dniu 02.06.2018 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Limanowej, ul. Reymonta 3.

Nagrody:
 

  • Laureaci I,II,III miejsca oraz dzieci wyróżnione (3 dzieci każdej grupie wiekowej) otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
  • Pozostałym uczestnikom zostaną wręczone dyplomy- podziękowania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Organizatorzy:
nauczycielki przedszkola

 

 

 

Załącznik nr 1

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie plastycznym na temat „W zdrowym ciele- zdrowy duch” organizowanym przez Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4 w Limanowej.

Limanowa…………………. ……………………………….
data podpis rodzica

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie plastycznym na temat „W zdrowym ciele- zdrowy duch” organizowanym przez Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4 w Limanowej.

Limanowa…………………. ……………………………….
data podpis rodzica

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie plastycznym na temat „W zdrowym ciele- zdrowy duch” organizowanym przez Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4 w Limanowej.

Limanowa…………………. ……………………………….
data podpis rodzica

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie plastycznym na temat „W zdrowym ciele- zdrowy duch” organizowanym przez Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4 w Limanowej.

Limanowa…………………. ……………………………….
data podpis rodzica

Skip to content