CZYSTE POWIETRZE

W dniu 10 października 2018 r. nauczycielki przedszkola  z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Limanowej przeprowadziły akcję edukacyjną dla przedszkolaków dotyczącą zanieczyszczenia i ochrony powietrza.

Inicjatorem akcji był Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Jacek Krupa, który przekazał do przedszkola oczyszczacz powietrza w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn.” Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Najstarsza grupa zaprezentowała ekologiczną postawę w przedstawieniu pt. „Czyste powietrze.”

Głównym celem było uświadomienie dzieciom, że powietrze jest niezbędne do życia ludzi, zwierząt i roślin a jego czystość jest źródłem zdrowia. Dzieci poznały sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza. Brały udział w doświadczeniach, zawodach i pogadance na temat zanieczyszczeń. Przedszkole w tym dniu odwiedziły pani Ewa Mól – ekodoradca i pani Magdalena Rosiek pracujące w Urzędzie Miasta. Pani Ewa wygłosiła prelekcję dla najstarszej grupy przedszkolaków dotyczącą: smogu, ochrony środowiska i sposobach zapobiegania zanieczyszczeniom. 

Na koniec każde dziecko otrzymało od przedstawicieli Urzędu Miasta upominek. Przedszkolaki zostały również obdarowane kwiatami oczyszczającymi powietrze oraz grami edukacyjnymi z zakresu ekologii.

 

 

Skip to content