Święto drzewa

Każdy przedszkolak dobrze wie, że drzewa należy chronić i kochać je.

                      My przedszkolaki drzewa kochamy i zginąć im nie damy!!!

 

 Nasze przedszkole już od wielu lat uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Edukacji  Ekologicznej organizowanej przez Klub Gaja pod hasłem  „Święto Drzewa” przypadający na dzień 10 października.  W tym roku obchody tego Święta połączone były z podsumowaniem akcji edukacyjnej dotyczącej zanieczyszczeń i ochrony powietrza zorganizowanej z inicjatywy Marszałka woj. małopolskiego Pana J. Krupy  a realizowanej przez najstarszą grupę. Starszaki zaprosiły koleżanki i kolegów z całego przedszkola na interesujące i bardzo pouczające przedstawienie pt. „Czyste powietrze”. Dzieci miały możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej, uczestniczyły w zabawach i eksperymentach dotyczących powietrza oraz roli drzew w przyrodzie i życiu człowieka. Po odczytaniu „listu” od drzewa, które szukało przyjaciela i prosiło o odwiedzenie go, dzieci wyruszyły do parku,  gdzie w atrakcyjny sposób poznawały nazwy drzew, dotykały  i obejmowały kory, „badały” wybrane drzewo  – swojego przyjaciela  – osłuchując stetoskopem. Wykonały też pracę plastyczną odbijając za pomocą kredek fakturę drzew a z gałęzi i materiału przyrodniczego znalezionego w parku pod drzewami zbudowały „Chatkę przyjaciela.”

Podjęte działania miały na celu propagowanie idei ochrony przyrody, kształtowanie pozytywnego stosunku do niej, pogłębianie wiedzy na temat drzew i integrowanie dzieci z całego przedszkola we wspólnej nauce i zabawie. To był bardzo ciekawy dzień!!!

Skip to content