Spotkanie z policjantami

Od początku roku szkolnego dzieci w naszym Przedszkolu poznawały podstawowe zasady bezpieczeństwa zarówno na terenie przedszkola jak i poza nim. Chodziliśmy na spacery ucząc się jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię i zachowywać w jej pobliżu. Najwięcej jednak o ruchu drogowym wie pan policjant. Dlatego też 2 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  nr 4 odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami policji. Dzieci dowiedziały się jak ważna i odpowiedzialna jest ich praca. Czynnie uczestniczyły w spotkaniu, zadawały pytania, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Serdecznie dziękujemy Panom Policjantom, że znaleźli czas na spotkanie z naszymi przedszkolakami!

Skip to content