Zabawy z gazetami – czyli pedagogika zabawy w praktyce

Metody pedagogiki zabawy to jeden z przykładów metod aktywizujących w pracy z grupą. Zabawa tu jest podłożem, na którym prowadzone są różne działania oparte na ruchu, geście, śpiewu, tańcu, muzyce, ekspresji werbalnej, plastycznej i konstrukcyjnej. Ta pasja, szczerość, spontaniczność, radość i olbrzymie zaangażowanie, z jakim dzieci przeżywają swój udział w zabawach, dają poczucie i pewność, że warto dostarczyć im takich zabaw, w których odnajdą to, czego im potrzeba w dzieciństwie a także dostarczyć tego, co przyda im się i będzie potrzebne do dobrego funkcjonowania w dorosłym życiu.
W przedszkolu staramy się, aby każdy dzień był inny, ciekawy i atrakcyjny dla dzieci, preferujemy twórcze i aktywne metody pracy a do zajęć wykorzystujemy różne pomoce, aby uatrakcyjnić je i zachęcić dzieci do aktywnego udziału. Tym razem była to po prostu gazeta. Gazeta to coś, co po przeczytaniu leży sobie w każdym domu i zawadza albo jest wyrzucana do kosza. A nie musi tak być, o czym przekonały się dzieci z grupy Jeżyków. Podczas zabaw przy jesiennej piosence dzięki dłoniom i palcom gazety wydawały różne dźwięki, naśladowały szum wiatru, padającego deszczu, szelest liści. Podczas kolejnych zabaw gazety posłużyły do rozwijania sprawności ruchowej. Dzieci kształciły koordynację wzrokowo-ruchową, ćwiczyły skoczność, zwinność, równowagę, uczyły się reagować na polecenia i sygnały umowne. Gazety okazały się wspaniałą i atrakcyjną pomocą do codziennych zabaw i ćwiczeń!
/LW/

 

Skip to content