KONKURS RECYTATORSKI

KONKURS RECYTATORSKI !!!

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych przedszkolaków do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim pod hasłem:

„ W i e r s z e m  o  z w i e r z ę t a c h ”,

który odbędzie się w naszym przedszkolu 8 maja, o godzinie 9.30.

 

Zasady konkursu:

 • Dzieci – przy pomocy rodziców – przygotowują jeden utwór poetycki, którego bohaterem lub bohaterami są zwierzęta.
 • Konkurs odbędzie się w 4 kategoriach wiekowych: dzieci 3-letnie, 4-letnie, 5-letnie, 6-letnie.
 • Zgłoszenia udziału dziecka w konkursie dokonuje rodzic nauczycielowi prowadzącemu daną grupę,
  w terminie do 15 kwietnia, wypełniając kartę uczestnictwa dziecka w konkursie recytatorskim (do pobrania u nauczycieli).

REGULAMIN WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

 „ W i e r s z e m  o  z w i e r z ę t a c h ”

 1. Organizator:

Organizatorem  konkursu jest Miejskie Przedszkole nr 4 w Limanowej.

 1. Cele konkursu:
 • popularyzowanie poezji dziecięcej;
 • kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego i rozwijanie zdolności recytatorskich dzieci;
 • umożliwienie dzieciom zaprezentowania swoich umiejętności recytatorskich na większym forum;
 • zachęcanie rodziców do wspólnego czytania z dzieckiem literatury polskiej, w tym poezji oraz wzmacnianie więzi uczuciowych między członkami rodziny.
 1. Zasady uczestnictwa:
 • konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat, uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 4 w Limanowej;
 • w konkursie może wziąć udział dowolna liczba dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych;
 • dzieci do konkursu przygotowywane są przez rodziców;
 • zgłoszenia udziału dziecka w konkursie dokonuje rodzic nauczycielowi prowadzącemu daną grupę, w terminie do 15 kwietnia, wypełniając kartę uczestnictwa dziecka w konkursie recytatorskim;
 • każde dziecko biorące udział w konkursie prezentuje dowolny wiersz, którego bohaterem lub bohaterami są zwierzęta.
 1. Termin konkursu:

Konkurs zostanie przeprowadzony 8 maja (środa) w Miejskim Przedszkolu nr 4,
o godz. 9.30.

 1. Jury:
 • komisję konkursową powołuje organizator;
 • decyzja komisji jest niepodważalna.
 1. Kryteria oceny:
 • dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie;
 • poprawna i płynna recytacja;
 • intonacja i ogólny wyraz artystyczny.
 1. Nagrody:
 • w każdej kategorii wiekowej, za zajęcie I, II i III miejsca, przewidziane są nagrody rzeczowe;
 • wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie;
 • ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 8 maja, po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez Jury.

 

Skip to content