Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek””

Nasze przedszkole w bieżącym roku szkolnym uczestniczy w Międzynarodowym Projekcie Czytelniczym „Magiczna moc bajek”, który jest odpowiedzią na realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2019/2020 oraz założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Projekt będzie realizowany w grupie „Promyczków” oraz „Jeżyków”, w terminie: październik 2019 – maj 2010.

Cele projektu:

  • upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci,
  • kształtowanie postaw, wychowanie do wartości,
  • przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
  • wyzwalanie pozytywnych emocji,
  • rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego   myślenia,
  • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka,
  • kształtowanie empatii wobec osób niepełnosprawnych,
  • przedstawienie dzieci z niepełnosprawnością jako wartościowych  ludzi, którzy chcą się bawić, śmiać, uczestniczyć w życiu grupy.

 

Serdecznie zachęcamy do współpracy i aktywnego włączania się w realizację działań w ramach projektu, a szczególnie zapraszamy do przedszkola na czytanie bajek przedszkolakom !

 

       

 

 

Skip to content