KOMUNIKAT

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Limanowej informuje, że rekrutacja dzieci do Przedszkola, oddziału przedszkolnego w SP prowadzone są od 18.02.2020 r. do 27.02.2020 r.

 

Wnioski z załącznikami można pobrać również ze strony internetowej szkoły www.zsp4.limanowa.pl

Zgodnie z art. 131 ust 7 ustawy – Prawo oświatowe, kandydaci zamieszkali poza obszarem Miasta Limanowa mogą być przyjęci do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Limanowa, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dla dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Limanowa, Miasto Limanowa nadal będzie dysponować wolnymi miejscami w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (postępowanie uzupełniające).

Skip to content