Materiały grupa II na wtorek 24.03.2020 r.

Temat tygodnia: Nadchodzi wiosna
Temat dnia: Pierwsze oznaki wiosny.
1. Posłuchajcie wiersza „A tulipan śpi” Doroty Gellner.
A tulipan śpi
Idą, idą ciepłe dni,
a tulipan śpi.
Słońce siadło na parkanie.
– Wstawaj, wstawaj tulipanie!
Kończ zimowe sny!
A tulipan śpi.
Słychać wkoło deszczu granie.
– Wstawaj, wstawaj tulipanie.
Dam ci krople trzy!
A tulipan śpi. Stanął dziadek na ścieżce.
– Tulipanie, śpisz jeszcze?
Postawię na grządce budzik,
może wtedy się obudzisz!
– Kto to dzwoni? Kto mnie woła?
O, jak ciepło dookoła!
Patrzcie, liście mam zielone!
I na głowie mam koronę!
A tak mało brakowało,
żebym przespał wiosnę całą!

Dorota Gellner

2. Krótka rozmowa z dzieckiem na temat wysłuchanego wiersza, zadawanie dziecku pytań np.: Kto budził tulipana? Dlaczego tulipan miał się obudzić? Jak myślisz, dlaczego jeszcze spał? Jak wyglądał, gdy się obudził? Co miał na głowie?
3. Praca plastyczna „Tulipan”. Wykonajcie z pomocą rodziców lub sami, wierzę, że dacie radę, tulipana z kolorowych wycinanek przy użyciu kleju i nożyczek i naklejcie wycięte kształty na kartkę papieru.
4. Dzieci 5- letnie, wykonajcie ćwiczenia w KP3 (ćw. 2, s. 39) – zaznaczcie elementy kojarzące się z wiosną, narysujcie dodatkowe oznaki tej pory roku.
5. Zabawy ruchowe – zestaw ćwiczeń.
• Ćwiczenia dużych grup mięśniowych. Dziecko stoi, skarpetkę trzymając w obu rękach. W rytm ulubionej piosenki spaceruje. Na sygnał, np. zatrzymanie muzyki zatrzymuje się, kucają, skarpetkę kładzie przed sobą na podłodze. Prostuje się z wysokim uniesieniem rąk w górę, przeskakuje przez nią, zabiera ją i wędruje dalej.
• Zabawa na czworakach „Wędrówka pomiędzy skałkami”. Dziecko na czworakach omija przeszkody ułożone w niedużej odległości.
• Skoki. Ustawienie przyborów – jak w poprzedniej zabawie. Zadaniem dziecka jest skakanie obunóż i omijanie w ten sposób przeszkód.
• Ćwiczenie tułowia – skręty.
• Rzuty do celu – piłką, woreczkiem, poduszką, kulką z gazety.
• Ćwiczenie stóp. Dziecko siada z ugiętymi w kolanach nogami. Przed sobą kładzie np. skarpetkę lub woreczek. Następnie palcami stóp próbuje złapać skarpetkę lub woreczek i unieść go. To samo wykonuje ze zmianą nogi.
• Ćwiczenie o nieznacznym ruchu. Dziecko maszeruje po okręgu, przekładając skarpetkę z ręki do ręki nad głową, z tyłu za plecami, z przodu na wysokości brzucha. Przechodząc obok wyznaczonego miejsca, odkłada skarpetkę.

Skip to content