Oddział przedszkolny w SP 26.03.2020 r.

Temat dnia: Jak się ubrać wiosną?

Środa, 26.03.20120r.

  1. „Katar”. Rodzic prowadzi z dzieckiem krótką rozmowę na temat sposobów zapobiegania chorobom oraz podaje przyczyny chorowania. Warto wspomnieć nie tylko o roli bakterii i wirusów, ale równiez osłabionej odporności w wyniku przeziębienia i przegrzania organizmu (niewłaściwy ubiór!). Warto naprowadzić dzieci, że trzeba myc ręce po kichaniu, kaszlu czy wycieraniu nosa.
  2. Czytanie bądź słuchanie wiersza „Katar” Jana Brzechwy, dzieci pomagają – w odpowiednich momentach naśladują gest kichania i mówią: A psik.

 

Autor: Jan Brzechwa

Spotkał katar Katarzynę –
A – psik!
Katarzyna pod pierzynę –
A – psik!

Sprowadzono wnet doktora –
A – psik!
„Pani jest na katar chora” –
A – psik!

Terpentyną grzbiet jej natarł –
A – psik!
A po chwili sam miał katar –
A – psik!

Poszedł doktor do rejenta –
A – psik!
A to właśnie były święta –
A – psik!

Stoi flaków pełna micha –
A – psik!
A już rejent w michę kicha –
A – psik!

Od rejenta poszło dalej –
A – psik!

Bo się goście pokichali –
A – psik!

Od tych gości ich znów goście –
A – psik!
Że dudniło jak na moście –
A – psik!

Przed godziną jedenastą –
A – psik!
Już kichało całe miasto –
A – psik!

Aż zabrakło terpentyny –
A – psik!
Z winy jednej Katarzyny –
A – psik!

 

https://www.youtube.com/watch?v=9E_5LNdKcAU

 

  1. W nawiązaniu do treści wiersza, rodzic prosi, aby dziecko jednym słowem powiedziało, jak możemy dbać o nasze zdrowie wiosną. Można naprowadzic dziecko wyrazami: higiena, ubranie, chusteczka, mycie rąk itp. przez podawanie ich w formie analizy głosek. Dziecko dokonuje syntezy głosek i wypowiada całe słowo.

 

  1. Praca z kartami pracy, str. 24 – wycinanie fragmentów ilustracji, naklejanie ich na kartkę; str. 25 – zaznaczanie właściwego zachowania, kreślenie wzorów wokół obrazka.

 

  1. Dzieci zastanawiają się jak ubieramy się zimą, a jak latem? Po krótkim namyśle, na kartce A4, w dowolny sposób rysują sposób ubierania się wiosną. Można to też wykonać w formie projektu np. wycinając ubrania z niepotrzebnych gazet.

 

Skip to content