Propozycje zabaw dla grupy II

Temat: Witamy Panią Wiosnę!

1. Rozmowa na temat  pór roku, zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie.

2. Zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa ” Cztery pory roku.”

Zadaniem dziecka jest zaprezentowanie za pomocą ciała charakterystycznych czynności, jakie wykonuje się podczas danej pory roku. np. wiosna – sadzenie roślin, lato – opalanie, jesień – grabienie liści, zima – lepienie bałwana, rzucanie śnieżkami. 

3. Dzieci 5-letnie wykonanie ćwiczenia w Kartach pracy 3 (ćw. 1, s. 38) – wyklejanie papierem kolorowym sylwety Pani Wiosny.

Dzieci 4-letnie wykonanie ćwiczenia w Kartach pracy 2 ( s. 50).

4. Zabawa ruchowa „Drzewa na wietrze” – dzieci rozkładają ręce na wysokości barków. Gdy rodzic wydaje komendę: „Mocny wiatr” – dziecko wymachuje rękami, gdy mówi „Wietrzyk” dzieci delikatnie i powoli poruszają dłońmi.

5. Rozmowa na temat „Jak wyglądają drzewa wiosną?” – zastanówcie się wspólnie  i opiszcie wygląd wiosennych drzew.

6. Praca plastyczna „Wiosenne drzewko” namalujcie farbami wiosenne drzewo z zielonymi listkami. Jeżeli macie w domu bibułę lub plastelinę możecie z nich wykonać piękne pąki kwiatów i przykleić na swoim drzewie.

Życzymy dobrej zabawy i pozdrawiamy!!!!

Wychowawcy grupy 🙂

Skip to content