Propozycje zabaw gr. III – 27.03.2020 r.

1. Zabawa „Wiosenna głoskowania” –  dziecko głoskuje wyraz związany z wiosną rodzic lub rodzeństwo odgadują, rolę można odwrócić – ćwiczenia syntezy i analizy słuchowej.

  2. Zabawy matematyczne:

–  Zabawa   „Prawa – lewa”. Rozpoznawanie prawej i lewej ręki. Dziecko wykonuje polecenia wypowiadane przez rodzica., np.: Podnieś prawą rękę. Połóż prawą dłoń na głowie. Przywitajcie się prawą ręką z kolegą. Pomachaj do mnie prawą ręką. Zakryj prawą ręką prawe oko. Podnieście lewą rękę.. Połóżcie lewą rękę na brzuchu. Podrapcie się lewą ręką po głowie. Złapcie lewą ręką za lewe kolano. Dotknijcie lewą ręką podłogi.

– Zabawa „Mniej – więcej”. Przygotowanie  klocków- dwa rodzaje np. plastikowe  i drewniane; jednych powinno być więcej niż drugich np. 8 i 6. Dziecko segreguje klocki, każdy rodzaj wkłada do oddzielnej obręczy (pętli wykonanej np. z włóczki) i określa, których jest mniej, a których więcej. Wspólne, głośne liczenie. Dobieranie klocków w pary: drewniany – plastikowy. Określanie, o ile mniej jest…, o ile więcej jest… (przeliczanie klocków bez pary).

  1. Zabawa słuchowa „Posłuchaj i powtórz” – rodzic prezentuje dziecku określony rytm poprzez wystukiwanie go na drewnianych klockach; dziecko powtarza. Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej, kształtowanie koncentracji uwagi.

4.Wykonanie ćwiczeń w KP4, s. 37 –dzieci 6letnie- utrwalanie znajomości figur geometrycznych, kolorowanie ich według wzoru, rysowanie w pętlach zielonych i żółtych elementów.

5.Wykonanie ćwiczenia w KP3 ćw. 2, s. 49 – dzieci 5-letnie-rozwijanie logicznego myślenia poprzez dopasowywanie sprzętu do czynności.

  1. Zachęcanie dziecka do udziału w porządkach domowych: sprzątanie swojego pokoju, porządkowanie zabawek, układanie książek, ścieranie kurzu itp.
Skip to content