PROPOZYCJE ZABAW I ĆWICZEŃ DLA DZIECI Z GRUPY III

Poniedziałek 16.03.2020   

Temat dnia: W marcu jak w garncu

 

 1. Oglądanie ilustracji przedstawiających wiosnę (w dostępnych książkach), swobodne rozmowy. Zwrócenie uwagi na charakterystyczne cechy nadchodzącej pory roku. Wzbogacanie wiadomości na temat wiosny, rozwijanie umiejętności wypowiedzi na określony temat.

 

 1. Zabawa „Wiosenne echo”. Powtarzanie przez dziecko za rodzicem zdań z różnym natężeniem głosu (cicho, głośno, umiarkowanym głosem), w różnym tempie (szybko, wolno) i rytmie (według pomysłu rodzica.). Przykłady zdań: To już wiosna. Przylatują ptaki. Słońce mocniej grzeje. Pszczoły budzą się z zimowego snu.

 

 1. Zabawa „Poznajemy wiosenne kwiaty” – prezentujemy dziecku zdjęcia wiosennych kwiatów (z internetu, dostępnych albumów i książek), dziecko próbuje podać ich nazwy i opisać ich wygląd. Rodzic wspomina, że niektóre gatunki kwiatów są pod ochroną.

 

 1. Wysłuchanie wiersza Maciejki Mazan „Spacer pana Chomiczka”

„Myślał sobie pan Chomiczek .

Słonko świeci, śnieżek stopniał…

Wiem! Nie wezmę rękawiczek!”

Lecz nie zdążył wyjść na spacer,

bo nadeszła wielka zmiana:

wicher przywiał śnieżną burzę –

i już norka zasypana!

Tak się właśnie może zdarzyć

gdy na spacer idziesz w marcu .

Śnieg ze słońcem się mieszają,

jak się ciasto miesza w garncu”.

 

Rozmowa: Dlaczego pan Chomiczek zastanawiał się w co ma się ubrać na spacer w marcu?

Co oznacza przysłowie „W marcu jak w garncu”? Jaka jest marcowa pogoda? Jak nazywa się pora roku, która rozpoczyna się 21 marca?

 

 1. Rozwiązywanie krzyżówki – hasło: POGODA

 

1 2 3 4 5 6
           

 

Rodzic mówi zagadki, dziecko odgaduje

 1. Nosisz go, gdy pada deszcz (parasol) – wpisz pierwszą literę wyrazu.
 2. Na przedwiośniu coraz mocniej świeci (słońce) – wpisz trzecią literę wyrazu.
 3. Pada w postaci lodowych kulek (grad) – wpisz pierwszą literę wyrazu.
 4. Mieszkanie ludzi (dom) – wpisz drugą literę wyrazu.
 5. Leci z komina (dym) – wpisz pierwszą literę wyrazu.
 6. Płaszcz bez rękawów chroniący przed deszczem (peleryna) – wpisz ostatnią literę wyrazu. Uwaga: W wyrazie pogoda jest litera g, której dzieci mogą jeszcze nie znać. Jeżeli dziecko sobie nie radzi rodzic zapisuje tę literę.

 

 1. Praca plastyczna inspirowana przysłowiem „W marcu jak w garncu” wybraną techniką plastyczną.

 

Karty pracy 6 – latki:

– karty pracy nr 4: ćw. 1, 2 str.20

 

Karty pracy 5 – latki:

– karty pracy nr 3: ćw. 2, str. 39 (zaznaczanie elementów kojarzących się z wiosną, rysowanie dodatkowych oznak)

 

Wtorek 17.03.2020 r.

Temat dnia: „Trampolinek i Zyta z wizyta na zamku”

 

 1. Prezentacja litery Z, z drukowanej i pisanej na podstawie kart pracy (zwrócenie uwagi na kierunek pisania – pisanie litery przez dziecko palcem w powietrzu, na stole, na plecach mamy, taty, itp…)

 

 1. Podawanie wyrazów, które rozpoczynają się głoską z lub w których słychać głoskę z.

 

 1. Zabawa „Wstążkowe z” – układanie litery z tasiemki, sznurka, włóczki itp.

 

 1. Praca plastyczna „Zebra”– wg pomysłu dziecka, dowolność w wyborze techniki.

 

Karty pracy 6- latki:

karty pracy nr 4: ćwiczenia ze strony 24-25, ćw.3 str. 27

– zeszyt „Znam litery i liczby” – strony z literą Z

 

Karty pracy 5 – latki:

– karty pracy nr 3: ćw. 1, str. 40, ćw. 2, str. 41

– zeszyt „Poznaję litery i liczby” – strony z literą Z

 

 

Środa 18.03.2020 r.

Temat dnia: „Zakładamy hodowlę”

 

 1. Dzielenie nazw wiosennych kwiatów na sylaby, głoski, podawanie liczby sylab, głosek w wyrazach.

 

 1. Zagadki słuchowe – naśladowanie i nazywanie wiosennych odgłosów, np.: kukułki, pszczoły, deszczu, kumkania żab, klekotu bocianów.

 

 1. Założenie hodowli dowolnej rośliny – w doniczce z ziemią, na wilgotnej watce lub na gazie naciągniętej na słoik z wodą. Wyjaśnienie dziecku etapów zakładania hodowli oraz przypomnienie, czego rośliny potrzebują do życia. Przygotowanie karteczki z podpisem rośliny.

 

 1. Zabawa „Fasolowe obrazki”– układanie kompozycji z ziaren fasoli – rozwijanie wyobraźni, kreatywności.

 

Karty pracy 6 – latki:

– karty pracy nr 4: str. 21 (rysowanie ścieżki w labiryncie, rysowanie gałązek),  str. 26 (uzupełnianie nalepkami rysunków przedstawiających fazy rozwoju rośliny)

 

Karty pracy 5-latki:

– karty pracy nr 3: ćw. 1 str. 42 (kolorowanie odpowiedniej liczby kropek zgodnie z etapami rozwoju fasoli)

 

Czwartek 19.03.2020 r.

Temat dnia: „Szukamy wiosny”

 

 1. Obserwacja kwiatów i rozwijających się roślin w przydomowym ogródku. Rozmowa na temat kolorów wiosny. Dzieci nazywają rośliny i ich kolory, np.: białe przebiśniegi, żółte kwiaty forsycji, fioletowe, białe, żółte krokusy, fioletowe sasanki, zielona trawa i pączki liści na drzewach i krzewach.

 

 1. Układanie krótkich rymowanek o wiośnie.

 

 1. Wykonanie pracy plastycznej inspirowanej obserwacjami przyrody na temat „To już wiosna” (można wykorzystać różne dostępne w domu materiały: papier kolorowy, bibułę, krepinę, farby).

 

Karty pracy 6 – latki:

– karty pracy nr 4: str. 22 (ćwiczenie spostrzegawczości, poszerzanie wiedzy przyrodniczej na temat życia ptaków, ćwiczenie grafomotoryczne), str. 28. (poznanie kwiatów gruszy, jabłoni, brzoskwini oraz owoców, z których powstaną), str. 29 (pisanie po śladzie sylab z literą z).

 

 

Piątek 20.03.2020 r.

Temat dnia: „Sprawnie liczę”

 

 1. Zabawa „Prawda – fałsz” – mówienie dziecku prawdziwych i nieprawdziwych zdań o wiośnie, jeżeli zdanie jest prawdziwe – dziecko podnosi do góry umówiony przedmiot (np. klocek).

 

Przykłady zdań: Zbliża się wiosna. Miesiąc, który teraz trwa, to luty. Wiosną spadają liście z drzew. Przebiśniegi zwiastują nadejście zimy. Bociany na wiosnę powracają z ciepłych krajów.

Wiosenne kwiaty to krokusy i tulipany. Wiosną robi się coraz zimniej.

 

 1. Rozwiązywanie i układanie prostych zadań z treścią. Początkowo rodzic podaje zadanie dla dzieckadziecko rozwiązuje je układając odpowiednią ilość klocków, kredek. Następnie dziecko samodzielnie wymyśla zadanie do rozwiązania.

 

Przykłady zadań: Na grządce rosły 4 przebiśniegi i 5 krokusów. Ile było kwiatków na grządce? W środę 2 bociany przyleciały z ciepłych krajów i założyły gniazdo, w piątek przyleciały do gniazda kolejne 2. Ile bocianów było w gnieździe?

 

Karty pracy 6 – latki:

– karty pracy nr 4: str. 23 (nalepianie plastra miodu, pszczół, rysowanie trawy…), ćw. 2, str. 27 (kolorowanie tulipanów), ćw.2, str. 29 (przeliczanie listków i pszczółek)

 

Karty pracy 5- latki:

– karty pracy nr 3: ćw. 2, str. 43 (porównywanie liczebności zbiorów, dopełnianie)

Skip to content