Grupa II – 27.04.2020 r.

Temat: Znam literę C.

  1. Rozwiązywanie zagadek. Rodzic recytuje dziecku teksty rymowanek. Po odgadnięciu zagadki kładzie na dywanie podpisany obrazek przedstawiający rozwiązanie. Dziecko dostrzega podobieństwa pomiędzy nimi – każdy wyraz rozpoczyna się od tej samej litery C.

To małe warzywo, okrągłe jak kula.

Gdy kroisz, szczypie w oczy, a zwie się… (cebula)

 

W sklepach na półkach wartość wskazuje.

I wiesz już na pewno, ile coś kosztuje. (cena)

 

 Jeździ po różnych zakątkach na świecie.

Klauna i akrobatów w nim znajdziecie. (cyrk)

  1. Zabawa integrująca „Zaczarowany kuferek”. Rodzic kładzie na środku kuferek (lub zamykane pudełko). Mówi dziecku, że jego zawartość jest niewidzialna, a musimy sprawdzić, co się w nim znajduje. Podchodzi jako pierwszy, zanurza rękę w kuferku i udaje, że wyjmuje coś ze środka. Rodzic mówi np.: Wylosowałam cebulę! Spójrz, jaka jest okrągła! i kreśli palcem koło w powietrzu. Następnie dziecko robi podobnie – wymyśla przedmiot o nazwie zawierającej podaną literę i przedstawia go ruchem.

 

  1. „Masażyk” – rysowanie palcem na plecach rodzeństwa kształtu litery C.

Litera rysowana jest szybko lub wolno. Dziecko rysuje małą lub dużą literę cienką lub grubą linią itp.

  1. Tworzenie wyrazów z rozsypanki literowej – Rodzic układa obrazki, których nazwy zawierają literę C. Dziecko układa pod nimi podpis z szablonów liter. Podane obrazki to: cebula, cena, taca, scena, noc.
  2. Analiza sylabowa i głoskowa/literowa ułożonych wyrazów. Rodzic prosi dziecko, aby podzieliło wyrazy na sylaby oraz na głoski (litery).
  3. Zabawa matematyczna „Ile sylab?” Dzieci sylabizują, a następnie przeliczają liczbę sylab poprzez układanie klocków, patyczków (jeden klocek to odpowiednik jednej sylaby). Przykładowe wyrazy: cebula, ce – bu – la (3 sylaby, układamy 3 klocki)

 cukier, Calineczka, celować, cytryna.

  1. Dzieci 5-letnie. Wykonanie ćwiczenia w Kartach Pracy 4 (ćw. 1, s. 8) – kolorowanie lub wyklejanie szablonu litery, np. kawałkami bibuły, rysowanie litery palcem na kartce i w powietrzu oraz ćwiczenie 2 s. 9.
  2. Zabawa ruchowa „Ptaszki”. Dzieci zamieniają się w ptaszki, które fruwają raz w prawą, raz w lewą stronę. Rodzic kieruje ich torem lotu. Przy każdej zmianie kierunku robią chwilę przerwy. Należy zwrócić szczególną uwagę na potrzebę przerwy, tak aby dzieciom nie zakręciło się w głowie.
Skip to content