Grupa III – 15.04.2020 r.

Temat dnia: „Przygoda Trampolinka”

1. Omówienie historyjki obrazkowej, której bohaterami są Trampolinek i Celina (to zadanie dla sześciolatków, historyjka zamieszczona jest w Kartach pracy nr 4 na stronach 64 – 65). Dzieci czytają krótkie teksty zamieszczone w chmurkach.

2. Wyróżnienie głoski „c” na początku słów: cytryna, Celina
Pytamy dziecko „Co słychać na początku słowa cytryna ?”, „Co słychać na początku słowa Celina?”

3. Zabawy ze słowami „cytryna”, „Celina”
• dzielenie słów „cytryna”, „Celina” na sylaby ( cy-try-na, Ce-li-na), przeliczanie sylab,
• dzielenie słów na głoski (c-y-t-r-y-n-a, C-e-l-i-n-a), przeliczanie głosek – pięciolatkom pomagamy,
• sześciolatki: budowanie modeli wyrazów: cytryna, Celina z kartoników; dziecko układa na stole tyle białych karteczek, ile jest głosek w danym słowie (cytryna – 7 karteczek, bo składa się z siedmiu głosek, Celina – 6 karteczek); wspólne z dzieckiem określanie, która głoska jest samogłoską, a która spółgłoską (w miejscu samogłoski dziecko rysuje na karteczce czerwoną kropkę, a w miejscu spółgłoski – kropkę niebieską), wyjaśniamy, że głoska „c” to spółgłoska.

4. Wymyślanie przez dziecko słów zawierających głoskę „c”

5. Zabawa ruchowa „Głoski”
Dziecko biega po pokoju (może też maszerować lub przeskakiwać z nogi na nogę). Gdy rodzic wypowie jakieś słowo (np. mama, kwiatek, lizak) – zatrzymuje się, po czym znów biega. Jeżeli słowo wypowiedziane przez rodzica rozpoczyna się od głoski „c”, dziecko oprócz zatrzymania się dodatkowo podnosi do góry ręce.

6. Poznanie kształtu litery C, c drukowanej i pisanej
Pokaz litery w kartach pracy; rysowanie litery palcem na stole, w powietrzu, na plecach mamy, taty; układanie litry ze sznurka, wstążki, z nasion, koralików, guzików; chodzenie po wstążce ułożonej w kształcie litery „c”.

7. Karty pracy
• sześciolatki: Karty pracy nr 4, str. 64-65 (pisanie po śladzie litery c, C., wskazywanie miejsca występowania litery c w modelach wyrazów i kolorowanie na niebiesko kwadracików wskazujących miejsce występowania tej litery, nalepianie podpisów do zdjęć)
• sześciolatki: zeszyt Znam litery i liczby – strony z literą c
• pięciolatki: Karty pracy nr 4, str. 8, ćw. 1 (kolorowanie lub wyklejanie szablonu litery) oraz str. 9, ćw. 2 (wskazywanie i kolorowanie rysunków zgodnie z poleceniem)
• pięciolatki: zeszyt Poznaję litery i liczby – strony z literą c

8. Domowy tor przeszkód
Jeżeli Wasze dzieci roznosi energia i nie wiedzą, jak ją spożytkować, proponujemy zabawę w domowy tor przeszkód. Pozwólcie dzieciom uczestniczyć w jego projektowaniu. Zabawę można przeprowadzić praktycznie w każdych warunkach – w pomieszczeniu lub na podwórku. Z pewnością dostarczy dzieciom wiele radości, jak również pozwoli na rozwijanie sprawności ruchowej. Udanej zabawy!

Skip to content