Grupa III – 17.04.2020 r.

Temat dnia: „Sport to zdrowie”

 1. Słuchanie wiersza Iwony Rup – wprowadzenie w tematykę dalszych zabaw „Sport to zdrowie” Sport to zdrowie, proszę państwa, a więc wszyscy się starajmy, aby zadbać o swe zdrowie, sporty różne uprawiajmy. Można jeździć na rowerze, grać w tenisa, koszykówkę, pływać, biegać, dużo ćwiczyć, grać też w nogę i siatkówkę.

2. Rozmowa z dziećmi na temat potrzeby dbania o kondycję fizyczną:

–  Czy dzieci powinny się gimnastykować i uprawiać różne sporty? 

– Jakie ćwiczenia lubisz najbardziej? 

– Jakich przybory można wykorzystywać do ćwiczeń?

3. Zabawy matematyczne z piłkami Do tej zabawy przygotowujemy: • 8 piłek (jeżeli nie posiadamy takiej ilości piłek, można je narysować na kartce, pokolorować i wyciąć lub po prostu zastąpić klockami) • trzy karteczki: na pierwszej rodzic rysuje znak równości =, na drugiej znak większości >, a na trzeciej znak mniejszości < • dwie pętle, które można zrobić ze sznurka lub włóczki • karteczki z cyframi od 1 do 8 (cyfra 4 dwa razy) Piłki (lub klocki) oraz pętle rozkładamy na podłodze. Dziecko przelicza piłki i odpowiada, ile ich jest (8)

• Ćwiczenie 1 Prosimy, by dziecko rozłożyło piłki w pętlach tak, aby w jednej i drugiej było ich po tyle samo. Dziecko przelicza piłki w każdej pętli i dobiera odpowiednie cyfry. Rodzic pokazuje karteczkę ze znakiem równości = i umieszcza ją pomiędzy cyframi (4=4). Odczytujemy: 4 równa się 4. Oznacza to, że w każdej pętli jest tyle samo piłek.

• Ćwiczenie 2 Teraz prosimy dziecko, żeby umieściło w pierwszej pętli 5 piłek, a w drugiej 3 i dobrało odpowiednie cyfry. Prezentujemy dziecku znak większości > i tłumaczymy, że otwarty dzióbek tego znaku pokazuje, która liczba jest większa (można też posłużyć się porównaniem, że ten znak to taki głodny stworek, który otwiera swą paszczę zawsze w tą stronę, gdzie jest czegoś więcej). Umieszczamy znak pomiędzy cyframi (5>3) i odczytujemy:
5 jest większe od 3.
• Ćwiczenie 3
Następnie prosimy, by dziecko do pierwszej pętli włożyło 2 piłki, a do drugiej 6 i dobrało odpowiednie cyfry. Pokazujemy znak mniejszości < i umieszczamy go między cyframi (2<6). Odczytujemy: 2 jest mniejsze od 6. 4. Wykonanie pracy plastycznej na temat „Mój ulubiony sport” dowolną, ulubioną techniką.

5. Karty pracy: • sześciolatki: Karty pracy nr 4, ćw. 1, 2, 3 str. 66-67 (czytanie zapisów matematycznych, dorysowywanie elementów zgodnie z zapisami matematycznymi, pisanie po śladzie znaków matematycznych), ćw. 1, 2, 3, 4 str. 68-69 (kolorowanie warzyw zgodnie z tym, co wskazuje cyfra – utrwalanie liczebników porządkowych, naklejanie pod zdjęciami liczb i znaków > lub < , oglądanie zdjęć i rozmowa o dyscyplinach sportowych), str. 74 (pisanie po śladzie podpisów do obrazków)
• pięciolatki: Karty pracy nr 4, ćw. 1, str. 12 (ćwiczenie sprawności grafomotorycznej), ćw. 2, str. 13 (doskonalenie umiejętności matematycznych)

Zadanie dodatkowe!
Jeżeli ktoś z Państwa posiada sokowirówkę, można wspólnie z dzieckiem przygotować sok owocowo-warzywny (np. z jabłek i marchwi). Pamiętajmy, że w zdrowym ciele – zdrowy duch!

Skip to content