Grupa III – wtorek 07.04.2020 r.

Temat dnia: „Spotkanie z Trampolinkiem”

 1. Omówienie historyjki obrazkowej, której bohaterami są Trampolinek i Jagoda (to zadanie dla sześciolatków, historyjka zamieszczona jest w Kartach pracy nr 4 na stronach 38 – 39). Dzieci czytają krótkie teksty zamieszczone w chmurkach.

 

 1. Wyróżnienie głoski „j” na początku słów: jajko, Jagoda

Pytamy dziecko „Co słychać na początku słowa jajko ?”, „Co słychać na początku słowa Jagoda?”

 

 1. Zabawy ze słowami „jajko”, „Jagoda”
 • dzielenie słów „jajko”, „Jagoda” na sylaby ( jaj-ko, Ja-go-da), przeliczanie sylab,
 • dzielenie słów na głoski (j-a-j-k-o, J-a-g-o-d-a), przeliczanie głosek – pięciolatkom pomagamy,
 • sześciolatki: budowanie modeli wyrazów: jajko, Jagoda z kartoników; dziecko układa na stole tyle białych karteczek, ile jest głosek w danym słowie (jajko – 5 karteczek, bo składa się z pięciu głosek, Jagoda – 6 karteczek); wspólne z dzieckiem określanie, która głoska jest samogłoską, a która spółgłoską (w miejscu samogłoski dziecko rysuje na karteczce czerwoną kropkę, a w miejscu spółgłoski – kropkę niebieską), wyjaśniamy, że głoska „j” to spółgłoska.

 

 1. Wymyślanie przez dziecko słów z głoską „j” (najpierw na początku, potem na końcu, a następnie w środku)

 

 1. Poznanie kształtu litery J, j drukowanej i pisanej

Pokaz litery w kartach pracy; rysowanie litery palcem na stole, w powietrzu, na plecach mamy, taty; układanie litry ze sznurka, wstążki, z nasion, koralików, guzików czy czegokolwiek innego, co akurat macie Państwo pod ręką; chodzenie po wstążce ułożonej w kształcie litery „j”.

 

 1. Karty pracy
 • sześciolatki: Karty pracy nr 4, str. 38-39 (pisanie po śladzie litery j, J, wskazywanie miejsca występowania litery j w modelach wyrazów i kolorowanie na niebiesko kwadracików wskazujących miejsce występowania tej litery, nalepianie podpisów do zdjęć)
 • sześciolatki: zeszyt Znam litery i liczby – strony z literą „j”
 • sześciolatki: Kącik artysty, karta 33 – koszyczek wielkanocny (zadanie dodatkowe dla chętnych)
 • pięciolatki: Karty pracy nr 3, ćw.1, str. 50 (kolorowanie lub wyklejanie szablonu litery, wodzenie palcem po literze
 • pięciolatki: zeszyt Poznaję litery i liczby – strony z literą „j”

 

 1. Zabawy ruchowe

Jest piękna pogoda, więc poniższe zabawy można zorganizować na dworze (oczywiście na swoim podwórku!)

 • „Jajko” (potrzebujemy łyżkę oraz jajko lub małą piłeczkę) – wyznaczamy linię startu i mety; dziecko jak najszybciej biegnie do mety z jajkiem położonym na łyżce.
 • „Zajączek z pisanką” (to zabawa z piłką) – dziecko – zajączek wkłada piłkę – pisankę między kolana; na hasło; „Start!” –  naśladuje skoki zajączka, uważając, by nie zgubić piłki; na hasło: „Stop!” zatrzymuje się i chwilę odpoczywa. Zabawę powtarzamy kilka razy.

 

 

 

Skip to content