Oddział Przedszkolny w SP – 08.04.2020 r.

Temat dnia: Zdrowie na wiosnę.

środa, 8.04.2020r.

  1. „ Na zdrowie” – zabawa ruchowa, ilustrowanie gestami treści wiersza. Rodzic czyta wiersz, prosi dziecko, by uważnie słuchało i wykonywało gesty, które ilustrują usłyszane fragmenty.

http://www.pse.edu.pl/grupy/gumisie/wiersze-i-piosenki-2016-2017/-na-zdrowie-b-lewandowska

  1. Rozmowa z dziećmi na temat wiersza:
  • Co trzeba robić, żeby być zdrowym?
  • Dlaczego wiosna zachęca nas do dbania o zdrowie?
  • Dzieci udzielają odpowiedzi na podstawie wiersza i własnej wiedzy.
  1. Wprowadzenie litery G, g. – sposób wprowadzenia analogicznie do poprzednich liter.
  2. Praca w KP str. 32, 32.

 

 

Skip to content