Oddział Przedszkolny w SP – 20.04.2020 r.

TEMAT TYGODNIA: ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU

Temat dnia: W gospodarstwie.

poniedziałek, 20.04.2020r.

  1. Dzieci na podstawie ilustracji (link poniżej), bądź własnych doświadczeń odpowiadają na pytania rodzica:

https://thumbs.dreamstime.com/z/dzieci-adhesives-rozochocony-gospodarstwo-rolne-z-wiele-zwierz%C4%99tami-78972165.jpg

  • Co to jest gospodarstwo wiejskie?
  • Jakie jeszcze zwierzęta można spotkać na wiejskim podwórku?
  • Jak się nazywają samce, jak samice, a jak młode tych zwierząt?
  • W jaki sposób należy się zachować wobec tych zwierząt? (zwrócenie uwagi na to, iż nie wolno podchodzić do nieznajomych zwierząt, nie należy ich straszyć ani zaczepiać).
  • Język angielski: koń – horse, krowa – cow (kał), owca – sheep (szip),

kura – hen, świnia – pig

  1. „W zagrodzie” – dzieci biegają po pokoju, naśladują ruchem i głosem zwierzątka.

Piesek szczeka: Hau, hau, hau.

Kotek miauczy: Miau, miau, miau.

Kura gdacze: Kod, ko, dak.

Kaczka kwacze: Kwa, kwa, kwa.

Gąska gęga: Gę, gę gę.

Owca beczy: Be, be, be.

Koza meczy: Me, me, me.

Indyk gulgocze: Gul, gul, gul.

Krowa ryczy: Mu, mu, mu.

Konik parska: Prr, prr, prr.

A pies warczy: Wrr, wrr, wrr,

  1. Słuchanie piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q
  2. Praca w KP str. 33, 33a, 34

POZDRAWIAM SERDECZNIE MOJE KOCHANE DZIECIACZKI!!!

Skip to content