Oddział Przedszkolny w SP – poniedziałek 06.04.2020 r.

Temat tygodnia: Witaj wiosno!

Temat dnia: Wiosenne pączki. 

1. Zabawy ruchowe:
„Bociany” – dzieci poruszają się po pokoju naśladując bociany. Unoszą kolana wysoko, klaszczą w dłonie pod kolanami, podskakując przy tym i krzycząc „kle, kle, kle”. Gdy rodzic da sygnał, bociany stają nieruchomo na jednej nodze.
„ W poszukiwaniu wiosny” – dzieci poruszają się, na sygnał rodzica np.: biedronka, motylek, bąk naśladują wymienionego owada – poruszają się tak jak on lub wydają charakterystyczny dla niego głos.
2. „Tajemniczy lot” – Maciej Bennewicz. W trakcie słuchania opowiadania dzieci starają się zapamiętać, jakie ptaki wracały na wiosnę. https://www.pm18.torun.pl/926,opowiadanie-tajemniczy-lot

  1. Rodzic prowadzi rozmowę z dzieckiem.
  • Jak nazywały się ptaki, które przelatywały obok balonu?
  • W jakiej kolejności przylatują ptaki na wiosnę?
  • Czy pamiętasz jak wygląda czapla, skowronek i trznadel?
  • Co to znaczy, że wiosna „wybucha”?
  • Czy pamiętasz, które kwiaty są oznaką wiosny?
  • Jaki kwiat rośnie przed domem babci?

     Jeżeli dzieci mają problem z odpowiedzią na niektóre pytania, można odczytać odpowiedni fragment powtórnie, akcentując wybrane treści.

  1. Praca w KP str. 30, 30a.
Skip to content