Grupa I – 22.05.2020 r.

Temat: Uśmiechnięte buzie.

Pomoce: papierowe jednorazowe talerzyki, kredki lub farby, kolorowa kreda.

Przebieg:

  1. Zabawa słowna – proponujemy aby dziecko wymyśliło zdrobnienia do słów: mama i tata. Wzbogacanie słownictwa czynnego.

2.„Zgadnij, o czym myślę”– zapraszamy dziecko do zabawy w odgadywanie przedmiotu. Myślimy o jakimś przedmiocie, który jest w Waszym domu i prosimy dziecko o zadawanie pytań, które pomogą mu odgadnąć, o jaki przedmiot chodzi. W trudniejszym wariancie można poprosić o takie formułowanie pytań, żeby odpowiedź mogła brzmieć wyłącznie „tak” lub „nie”, np. „Czy ten przedmiot jest w kuchni?”, „Czy ten przedmiot jest zielony / miękki / duży?” itp. Gdy dziecko rozwiąże zagadkę, zamieńcie się rolami. Zabawa rozwija wyobraźnię, umiejętność logicznego myślenia, a także słownictwo dziecka.

  1. Zabawa tradycyjna „Ciepło, zimno”. Dziecko szuka dowolnego przedmiotu ukrytego w pokoju – pomagamy znaleźć wypowiadając słowa: zimno – gdy przedmiot jest w innym miejscu, ciepło – gdy dziecko jest blisko szukanego przedmiotu, gorąco – gdy odnajdzie.

4.. Praca plastyczna „Uśmiechnięta buzia” – dajemy  papierowy jednorazowy talerzyk, dziecko maluje lub rysuje na nim swoją uśmiechniętą buzię.

5.„Kolorowy chodnik” – przygotowujemy kolorowe kredy i wychodzimy z dzieckiem na spacer. Szukamy miejsca, w którym można pokolorować chodnik. Zachęcamy dziecko do rysowania i kolorowania dużych elementów, np. kwiatów, zwierząt, pojazdów. Zabawa rozwija mięśnie ramion i przedramion, jest dobrym ćwiczeniem rozmachowym.

W dalszym ciągu śpiewamy piosenkę „ Dla mamy” oraz „Choć mam rączki małe” w celu utrwalenia.

Skip to content