Grupa II – 06.05.2020 r.

Temat dnia: Godło Polski.

 

  1. Zabawa tropiąca „Znajdę cię!” Rodzic chowa klocek. Zadaniem dziecka jest odnalezienie przedmiotu. Rodzic podpowiada według reguły: Ciepło – zimno.

 

  1. Zabawa przy muzyce „Orli taniec”

Rodzic  wykorzystując instrumenty np. własnoręcznie wykonane przez dzieci grzechotki zaczyna na nich grać dowolne rytmy. Zadaniem dziecka jest poruszanie się do wygrywanych rytmów. Po pewnym czasie zamieniają się rolami.

 

  1. Krótkie przypomnienie informacji na temat symboli narodowych. https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A
  2. Praca plastyczno-techniczna „Godło”

Wykonajcie Godło Polski. Jeżeli macie w domu papierowy talerzyk to pomalujcie go farbą na czerwony kolor. Talerzyk można wcześniej przyciąć do kształtu tarczy godła. Następnie z plasteliny można ulepić orła na kształt orła z Godła Polski. Gotowe orły dzieci przyklejają na czerwonych papierowych talerzykach.  

Oczywiście to tylko propozycja. Możecie wykonać Godło według własnego pomysłu stosując inne techniki plastyczne i dostępne w domu materiały.  

 

  1. Dzieci 5-letnie – wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 16) – kolorowanie rysunku zgodnie z kodem.

Dzieci 4-letnie – wykonanie ćwiczenia  w KP 3 k. 65 oraz KP 3, k. 66.

5. Utrwalenie piosenki pt.: „Jestem Polakiem”, którą uczyliśmy się na początku roku

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM

 

6. Zachęcamy również do zabaw na świeżym powietrzu np.

Zabawa orientacyjno-porządkowa „Żabki” Rodzic rozkłada obręcze, a dziecko biega między nimi. Kiedy Rodzic powie: Żabki do wody!  dziecko wskakuje do obręczy; gdy klaśnie, dziecko wychodzi z obręczy i kontynuuje bieg.

 

Miłego dnia!

Skip to content