Grupa III – 14.05.2020 r.

Temat dnia: „Zwierzęta w zagrodzie”

1. Zagadki na temat zwierząt z wiejskiego podwórka – rodzic czyta zagadkę, dziecko podaje rozwiązanie.

W brązowe lub czarne łaty
w oborze wszystkie mieszkają.
Pasą się na łąkach,
zdrowe mleko dają. /krowy/

Pasą się na halach.
Be, be, be wołają.
Na swoim grzbiecie
miękką wełnę mają. /owce/

Zakręcony ogonek
i śmieszny ryjek ma
chrum, chrum – głośno woła
kto mi jeść dzisiaj da? /świnka/

Ma grzywę i ogon,
w stajni mieszka sobie.
O kim opowiadam?
kto mi odpowie? /koń/

Dla zainteresowanych, więcej zagadek o zwierzętach i nie tylko można znaleźć na stronie:
http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?d=zag&ppk=all&k=k0203&sort=t_a

2. Ćwiczenia w liczeniu „Zwierzęta w zagrodzie”
Do tej zabawy potrzebne będą klocki oraz kartoniki z cyframi i znakami matematycznymi „+” i „=” (sześciolatki mogą wykorzystać cyfry i znaki z Kącika artysty – karta 12).

Przebieg zabawy:
Rodzic mówi: „W zagrodzie pasły się 4 krowy (układa na podłodze 4 klocki), a potem gospodarz przyprowadził jeszcze 2 krowy (dokłada 2 klocki). Ile krów było razem? (dziecko przelicza klocki i podaje wynik). Rodzic prezentuje dziecku znak „+” i tłumaczy, że jest to znak dodawania. Dobiera odpowiednie cyfry i układa działanie 4 + 2 = 6.
Rodzic mówi następne zadanie: „3 kury dziobały ziarenka, a potem dołączyły jeszcze 4 kury. Ile kur dziobało ziarenka?” (tym razem klocki i działanie matematyczne układa dziecko).

3. Układanie zadań z treścią przez dziecko
Dziecko samodzielnie wymyśla zadania na dodawanie o innych zwierzętach gospodarskich i układa do nich działania (zadania wymyślone przez przedszkolaków można nam przesłać na maila!)

4. Zabawa ruchowa „Łapiemy motylki”
Dziecko swobodnie porusza się po pomieszczeniu. Gdy rodzic powie: „Łapiemy motylki!” – zatrzymuje się, podskakuje i klaszcze nad głową. Na kolejne hasło rodzica: „Motyl odleciał” – wraca do spacerowania.

5. Karty pracy:
• sześciolatki: Karty pracy nr 5, ćw.1 (jakie produkty zostały zrobione z mleka?), str. 12 oraz ćw. 2, 3, 4, str. 12 -13 (czytanie działań do rysunków, układanie i uzupełnianie działań do obrazków)
• pięciolatki: Karty pracy nr 4, ćw. 2, str. 21 (kolorowanie rysunków, których nazwy rozpoczynają się na KA KO KU

6. Praca plastyczna „Zwierzęta hodowlane”
Dziecko lepi z plasteliny różne zwierzęta hodowlane – stara się, by jak najwierniej odzwierciedlić ich wygląd. Następnie umieszcza je w zagrodzie zbudowanej z klocków.

Skip to content