Grupa III – 19.05.2020 r.

Temat dnia: Świat liter

1. Prezentujemy dziecku napisy z wyrazami: małpa, zebra, puma, antylopa, krokodyl. Dzieci dzielą wyrazy na sylaby i określają, ile sylab jest w wyrazie.
2. Dzieci układają zadania z danym wyrazem i liczą wyrazy w zdaniu.
3. Zabawa „Litery”. Na podłodze rozkładamy kartoniki z małymi literami, dziecko ma odszukać i połączyć literę wielką z małą.
4. Zabawa z literami. Dzieci losują jedną literę i wymyślają wyrazy, w którym ta litera występuje oraz próbują je ułożyć.
5. Zabawa ruchowa „Lot ptaka”. Dzieci naśladują ruchy wykonywane przez ptaki.
6. Dzieci 6-letnie- wykonanie ćwiczeń w KP5 na s. 33 ćw. 2 oraz na s. 34 ćw. 1 i na s. 35 ćw. 3.
7. Dzieci 5-letnie- wykonanie ćwiczenia w KP4 ćw. 1, s. 28–29 – utrwalenie liter i cyfr, doskonalenie umiejętności liczenia, rozwijanie sprawności wzrokowej.

8. W ramach realizacji projektu edukacyjnego „Magiczna moc bajek” – bardzo prosimy chętne dzieci o wykonanie następujących zadań:

• słuchanie bajki „O rybaku i złotej rybce”- pogadanka tematyczna: „Chciwość i oszczędność”, kształtowanie u dzieci szacunku do pracy zawodowej;
• „Nasze prośby do złotej rybki”- przedstawienie za pomocą pracy plastycznej ( dowolna technika) o czym marzą dzieci;
• „W królestwie złotej rybki”- co dzieci zmieniłyby na lepsze w otaczającym świecie, gdyby były złotą rybką;
• zaprojektowanie własnych banknotów.
Można wybrać jedną lub więcej z przedstawionych propozycji.

Bardzo prosimy o przesłanie odpowiedzi udzielonych przez dzieci oraz zdjęć
wykonanych prac, a także zdjęć dzieci podczas realizacji danego zadania np.
podczas: słuchania bajki, wykonania pracy plastycznej.

Skip to content