Grupa III – 22.05.2020 r.

Temat dnia: „Wycieczka do zoo”

1. Utrwalenie wiadomości o zwierzętach egzotycznych
Po wejściu na stronę, prosimy dziecko, by uważnie wysłuchało zagadek i zaznaczyło prawidłowe odpowiedzi.

https://www.lulek.tv/gry/darmowe/zoo-cwicz-pamiec-262

Chętne osoby mogą spróbować samodzielnie ułożyć zagadki o innych zwierzętach i zadać je np. rodzeństwu.

2. Zwierzęta egzotyczne i ich młode
Wspólnie z dzieckiem zastanawiamy się, jak nazwać można dzieci następujących zwierząt:
przykład: małpa – małpiątko
 słoń –
 hipopotam –
 żyrafa –
 pingwin –
 tygrys –
 lew –
 żółw –
Prosimy dziecko, by ułożyło zdanie o jednej wybrane parze zwierzą (można policzyć wyrazy w ułożonym zdaniu).

3. Praca z historyjką obrazkową (sześciolatki)
Dziecko opowiada historyjkę zamieszczoną w Kartach pracy nr 5 na stronie 32. Następnie dopasowuje podpisy do poszczególnych obrazków, może też wymyślać dialogi do poszczególnych obrazków.

4. Karty pracy
• sześciolatki: Karty pracy nr 5, ćw. 3, str. 33
• pięciolatki (jeżeli ktoś jeszcze nie robił): Kącik artysty, karta nr 27 – składanie lwa według wzoru, przewlekanie kawałków włóczki jako grzywy.

5. Propozycje aktywności ruchowej na świeżym powietrzu
 „Wyścig”
Najlepiej, gdy w tej zabawie uczestniczą dwie osoby, bo można wprowadzić element współzawodnictwa. Uczestnicy ustawiają się na wyznaczonej linii startu. Naprzeciwko każdego z nich, w tej samej odległości ustawione są obręcze (lub po prostu pętle ze skakanek, czy sznurka). Na hasło: Start! zawodnicy idą na czworakach do obręczy, wskakują do niej, następnie wyskakują i wracają na linię startu, skacząc na jednej nodze. Wygrywa osoba, która pierwsza wróci na linię startu. Jeżeli w tej zabawie uczestniczyć będzie tylko dziecko, można np. za pomocą stopera zmierzyć czas, jaki potrzebuje na wykonanie tego ćwiczenia.
 „Małpki na drzewie”
Dziecko biega na wyznaczonym terenie. Na hasło: „Małpki na drzewa!” znajduje podwyższenie i wchodzi na nie tak, aby nie dotykać stopami ziemi (może to być np. ławka, drabinka itp.). Na klaśnięcie – wraca do biegu.
 „Ciuciubabka”
Wskazana większa liczba uczestników – np. wspólnie z rodzeństwem. Ochotnikowi zasłaniamy oczy chustką i obracamy go dookoła mówiąc: „Ciuciubabko kręć się kręć, kogo złapać masz dziś chęć?”. Osoba, która zostanie złapana przez ciuciubabkę, zamienia się z nią rolą.
 „Rzucam – złap”
Zabawa z piłką – ćwiczenie rzutów i chwytów. Stopniowo zwiększamy odległość, z której rzucamy i chwytamy piłkę.

6. Zadanie dodatkowe – dla chętnych
Jeżeli ktoś ma kolorową kredę i odpowiednie miejsce w pobliżu domu do rysowania nią, może wykonać „chodnikowy rysunek” o dowolnej tematyce.

Skip to content