Grupa III – 29.05.2020 r.

Temat dnia: Rodzinne przyjęcie1. Zabawa „Hopsasa” – utrwalenie zapisu graficznego liczb. Dzieci maszerują w takt muzyki marszowej. Gdy muzyka cichnie, zatrzymują się rodzic pokazuje kartonik z cyfrą i dzieci podskakują tyle razy, ile wskazuje cyfra. Po wykonaniu po-lecenia następuje zmiana kierunku marszu.

2. Prezentujemy plansze przedstawiające owoce krajowe i tropikalne (zostały przesłane na wcześniejsze zajęcia), dziecko nazywa przedstawione owoce oraz układa zdanie z rozsypanki wyrazowej : Owoce to zdrowie. Wybranie ze zbioru tych owoców, które rosną w Polsce i tych, które nie rosną w naszym kraju.

3. Do sałatki będą potrzebne różne owoce. Dziecko gromadzi się wokół stolika, na którym znajdują się produkty do wykonania sałatki. Rodzic zaprasza je do wielozmysłowego poznawania owoców (wąchania, oglądania, kosztowania).

4. Wspólne odczytywanie etapów pracy zapisanych na dużym arkuszu:
WKŁADAMY DO PRACY SPECJALNE STROJE.
MYJEMY RĘCE.MYJEMY OWOCE.
OBIERAMY OWOCE.KROIMY OWOCE NA DESCE.
POKROJONE OWOCE WKŁADAMY DO MISKI.
MIESZAMY I SAŁATKA JEST GOTOWA.

5. Poczęstunek dla całej rodziny. Smacznego.

6. Kolorowanie obrazka według instrukcji z wykorzystaniem wysłanej karty pracy, utrwalenie nazw figur geometrycznych.

7. Wykonanie ćwiczeń w KP5, s. 22–23- 6 latki. Opowiadanie, czym różnią się od siebie rysunki, wykorzystanie określeń: za, przed, obok, pomiędzy, czytanie zdań, określanie, czy są prawdziwe, czy fałszywe, skreślanie tylu elementów, ile wskazują liczby w działaniach – ćwiczenie spostrzegawczości, próby czytania zdań, przeliczanie elementów, odczytywanie działań matematycznych.

8. Wykonanie ćwiczenia w KP4 ,ćw. 1, s. 26–27–5 latki- dzieci przyglądają się kolejnym obrazkom historyjki, opowiadają, co przedstawia. Rysują odpowiednią liczbę kropek w okienkach zgodnie kolejnością zdarzeń.

9. Zabawy na świeżym powietrzu z wykorzystaniem piłki-
doskonalenie umiejętności chwytania piłki oburącz, rzutu prawą i lewą ręką, rzutu do celu.

Materiały do zajęć zostały przesłane na prywatne maile rodziców:

– rozsypanka wyrazowa zdania: Owoce to zdrowie
– etapy wykonania sałatki owocowej
– karta pracy z figurami geometrycznymi- obrazek do kolorowania według instrukcji,

 

Skip to content