Oddział Przedszkolny w SP – 15.05.2020 r.

Temat dnia: Wiem, jak chronić moją planetę.

 1. Co to jest ekologia?

Prezentujemy dziecku zapisany drukowanymi literami na kartce wyraz EKOLOGIA. Dzieci, które radzą sobie z czytaniem – samodzielnie go odczytują, pozostałym rodzic pomaga. Następnie prosimy dziecko, by z włóczki ułożyło kolejne litery tego wyrazu. Tłumaczymy, co to jest ekologia. W tym celu możemy posłużyć się wierszykiem pt. „Co to jest ekologia” D. Klimkiewicz, W. Drabik:

 

Ekologia – mądre słowo,

a co znaczy – powiedz, sowo?

Sowa chwilę pomyślała

i odpowiedź taką dała:

„To nauka o zwierzakach,

lasach, rzekach, ludziach, ptakach.

Mówiąc krótko, w paru zdaniach,

o wzajemnych powiązaniach

między nami, bo to wszystko

to jest nasze środowisko.

Masz je chronić i szanować”

– powiedziała mądra sowa….

 

 1. Zabawa matematyczna „Mniej czy więcej?”
 • Do tej zabawy będziemy potrzebować dwie pętle (zrobione np. z włóczki lub sznurka), klocki, dwa paski papieru długości ok. 15 cm.

 

Zapraszamy dziecko do wysłuchania opowieści, którą ilustrujemy przedmiotami: „W pewnej sali stały dwa kosze na śmieci (układamy na podłodze dwie pętle). W jednym z nich leżały 3 butelki (do pierwszej pętli wkładamy 2 kocki), a w drugim 5 butelek (do drugiej pętli wkładamy 5 klocków). W którym koszu było więcej butelek?” . Dziecko wskazuję prawidłowe rozwiązanie. Kontynuujemy opowieść: „Wielka szufla śmieciarki otwiera się w tę stronę, gdzie jest więcej śmieci. Jak myślisz, w którą stronę się otworzy?”. Pomiędzy pętlami układamy z pasków papieru znak >. Tłumaczymy, że ten znak pokazuje, gdzie jest czegoś więcej. Możemy też porównać go do głodnego stworka, który otwiera swą paszczę zawsze w tę stronę, gdzie czegoś jest więcej.

 

Wspólnie z dzieckiem układamy kilka krótkich historii, by utrwaliło sobie zasadę stosowania znaku > (np. Na parkingu koło szkoły stało 6 samochodów, a na parkingu koło sklepu 4. Na którym parkingu było więcej samochodów?). Każdą opowieść obrazujemy odpowiednią ilością klocków i poznanym znakiem.

 

 1. Karty pracy
 • 4a – pisanie po śladzie znaków < i >, porównywanie liczby obiektów i zapisywanie rozwiązania znakami < i >.
 • 4b – układanie historyjki obrazkowej, przeliczanie obiektów w zbiorach, dorysowy­wanie nakrętek, pisanie cyfr i znaków < i >.

 

 1. Ćwiczenia gimnastyczne z piłką
 • Ćwiczenia dużych grup mięśniowych „Schowaj i pokaż piłkę” – dziecko trzyma piłkę w dłoniach. Na hasło rodzica: Schowaj piłkę! wkłada piłkę między stopy i prostuje się. Wyprostowane ręce wyciąga na boki. Następnie na słowa: Pokaż piłkę! wykonuje skłon w przód, wyjmuje piłkę i unosi ją wysoko w górę.
 • Ćwiczenie równowagi „Przełóż piłkę” – dziecko staje na jednej nodze i próbuje przełożyć piłkę pod kolanem raz lewej, raz prawej nogi.
 • Ćwiczenie tułowia – skręty – dziecko w siadzie skrzyżnym, w prawej ręce trzyma piłkę. Na sygnał rodzica wykonuje skręt tułowia w prawą stronę, turla piłkę po podłodze dookoła siebie w lewą stronę i przejmuje ją lewą ręką, następnie unosi piłkę obiema rękami wysoko do góry. Powtarza ćwiczenie, wykonując skręt w przeciwnym kierunku.
 • Rzuty „Rzuć i złap” – dziecko stojąc, podrzuca piłkę w górę i łapie ją. Kto potrafi, może spróbować podrzucić piłkę w górę, klasnąć w dłonie i ją złapać.
 • Podskoki – dziecko wkłada piłkę między nogi (uda, kolana). Próbuje wykonać kilka podskoków tak, by piłka nie upadła na podłogę.
 • Ćwiczenie wyprostne – dziecko kuca, przed sobą w obu rękach trzyma piłkę. Na sygnał rodzica, cały czas trzymając piłkę, powoli się prostuje, staje na palcach, ręce z piłką wznosi do góry. Chwilę wytrzymuje, po czym opada na pięty i kuca. Powtarza ćwiczenie 2 razy.
 • Ćwiczenie stóp – dziecko siada na podłodze, podpiera się rękami, ugina kolana. Stopy opiera na piłce, kurcząc palce. Turla stopami piłkę do przodu i z powrotem do siebie.

 

Skip to content