Oddział Przedszkolny w SP – 19.05.2020 r.

TEMAT TYGODNIA: Tajemnice książek
Temat dnia: Moje ulubione książki.

1. „Ulubiona książka” – dzieci zastanawiają się, jaka jest ich ulubiona książka, kto jest jej głównym bohaterem i jaką historię w niej przedstawiono. Zastanawiają się z czego są zrobione książki? Rodzic tłumaczy dziecku, że książki moga być tez elektroniczne – do czytania lub do słuchania.

2. „F jak fotel” – prezentacja litery w wyrazie. Dziecko podaje wyrazy z głoską f, głoskuje oraz sylabuje poszczególne wyrazy. Rodzic prezentuje sposób pisania litery F, f. Dziecko może napisać literę np w kaszy.

3. „Falbanka z f” – Jeżeli ktoś ma w domu kawałki niepotrzebnej firanki, to można ją wykorzystać do tego ćwiczenia. Dzieci z firanki układają na podłodze literę f.

4. Praca z KP cz. 4, 5a – zaznaczanie głoski f w słowach, zaznaczanie liczby głosek w nazwach obrazków.

5. Praca z KP cz. 4, 5b – pisanie litery F, f po śladzie, otaczanie pętlą litery F, , znalezionej wśród innych liter, czytanie tekstu z poznanych liter, rysowanie ilustracji do tekstu.

Skip to content