Grupa I – 08.06.2020 r.

Temat: Wycieczka na łąkę.
Pomoce: duża ilustracja łąki, zdjęcia przedstawiające zwierzęta żyjące na łące, kółka o średnicy 7 cm i 10 cm wycięte z zielonej kartki z bloku, kredki świecowe, klej, KA.
Przebieg :
1. Rozmowa na temat łąki z wykorzystaniem ilustracji – prezentujemy dużą ilustrację łąki, zdjęcia
przedstawiające różne zwierzęta łąkowe (np.: motyla, pasikonika, biedronkę, ślimaka, żabę, bociana). Jak wygląda łąka? Co na niej rośnie? Jakie można spotkać na niej zwierzęta? Jakiego koloru jest na łące najwięcej? Jak myślisz, jakie dźwięki słychać na łące? Spróbuj je naśladować.
(Jeśli to możliwe, organizujemy spacer na łąkę. Dziecko obserwuje rośliny i drobne zwierzęta). Rozbudzanie zainteresowania przyrodą i otaczającym światem.
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/krajobrazy/194015-bal-na-%C5%82%C4%85ce

2. Zabawa dźwiękonaśladowcza „Łąkowy koncert”.– bociany: kle, kle, kle, żabki: kum, kum, kum i pszczółki: bzzz, bzzz, bzzz.

3. Praca plastyczno-techniczna „Zielone żabki” – dajemy dziecku 2 kółka o średnicy 7 cm i 10 cm wycięte z zielonej kartki z bloku. Dziecko nakleja większe kółko na kartkę – to będzie brzuszek żabki, a drugie – główkę żabki, składa na pół i przykleja nad poprzednim, ale tylko jedną połową, tak żeby praca była przestrzenna. Następnie dorysowuje żabce łapki i oczy. Rozwijanie wyobraźni i umiejętności manualnych.

4. Samodzielne wykonanie planszy edukacyjnej – karta pracy nr. 20, 21. Dziecko wyjmuje żabki i w dowolny sposób układa je na planszy. Następnie liczy, ile żabek pływa w basenie, siedzi, je lody.

Skip to content