Grupa I – 15.06.2020 r.

Temat: Co nam daje słońce?

Pomoce: duży arkusz papieru, farby plakatowe, pędzle, 2 ukorzenione młode roślinki, 2 doniczki z ziemią, tekturowe pudełko.
Przebieg:
1.Słuchanie wiersza Doroty Gellner „Słońce”.
Słońce ze mną je śniadanie.
Patrzcie! Złote ma ubranie!
Złotą łyżką w kaszy grzebie
i miód złoty ma na chlebie.
Coś pod złotym nosem śpiewa
i kakao mi podgrzewa.
2. Rozmowa na temat wiersza. – Jakie jest słońce? (Dziecko podaje przykłady określeń). Z czym Ci się kojarzy? Co robi słońce z wiersza? Dlaczego słońce jest nam potrzebne? Próba odpowiedzi na pytanie: co by było, gdyby słońce przestało świecić?
3. Praca plastyczna „Malujemy słońce” – Dziecko maluje słońce na dużym arkuszu papieru (możemy narysować kontur słońca). Miesza żółtą i czerwoną farbę, żeby uzyskać kolor pomarańczowy.
4. Zabawa badawcza długoterminowa „Znaczenie słońca dla roślin”- proponujemy dziecku zasadzenie 2 młodych ukorzenionych roślinek w 2 doniczkach. Jedną doniczkę dziecko ustawia na parapecie, a drugą nakrywa tekturowym pudełkiem (aby została pozbawiona światła). Prowadzenie codziennej obserwacji roślin.

Skip to content