Grupa II – 05.06.2020 r.

Temat dnia: W co się bawią dzieci.

 

Potrzebne będą: duży arkusz papieru, kredki lub flamastry, tektura, rolki po papierze, papier kolorowy, bibuła, włóczka, pineski, nożyczki, klej, KP4.

 

Przebieg:

  1. „W co się lubią bawić dzieci?” – pogadanka. Dzieci opowiadają o swoich ulubionych zabawach. Rodzic może wskazywać na te, które pamięta ze swojego dzieciństwa. Wspólne rysowanie propozycji zabaw na dużym arkuszu papieru.

 

  1. Praca techniczna „Pojazdy” Dzieci na tekturze odrysowują cztery koła od rolki po papierze toaletowym. Następnie wycinają i oklejają koła i rolkę według własnych pomysłów papierem kolorowym, bibułą i włóczką. Końcowy etap to przypięcie pineskami (z pomocą Rodzica) kół do rolki.

 

  1. Dzieci 5-letnie wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 34–35) – rozwijanie logicznego myślenia poprzez nalepianie tych samych elementów na obu obrazkach w różnych miejscach, opisywanie i porównywanie obrazków (wskazywanie różnic, np.: Na pierwszym obrazku dziecko jest przed drzewem, na drugim wgląda zza drzewa).Temat: To ja!

 

Do kolejnego zadania potrzebne będą:  zdjęcia dzieci, papier kolorowy, klej, włóczka, skrawki materiałów, farby, pastele, pędzle, woda, kubeczki,

filc, nożyczki, taśma dwustronna, kolorowe koraliki.

 

  1. Zabawa słowna „Moje ulubione kolory…” – dziecko kończy zdanie.

 

  1. Praca plastyczna „Ja w swojej krainie wyobraźni”.

Rodzic prosi, aby dziecko położyło się na plecach i zamknęło oczy, następnie wyobraziło sobie siebie w wymarzonej krainie. Rodzic zaznacza, że w takiej krainie wszystko jest możliwe. Każda osoba dokładanie zapamiętuje, jak wygląda jej świat. Zwraca szczególną uwagę na barwy. Dziecko siada do stolika, na których przygotowane są białe kartki i skserowane ich zdjęcia oraz materiały plastyczne, takie jak: papier kolorowy, włóczka, skrawki materiałów, farby, pędzelki, filc, nożyczki, klej, taśma dwustronna, kolorowe koraliki, pastele. Wykonują pracę według własnych pomysłów, przedstawiając siebie w wymarzonej krainie.

 

  1. Utrwalenie piosenki „Dzieci świata”

 

  1. Zachęcamy do zabaw na świeżym powietrzu.

Zabawa orientacyjno-porządkowa „Letni wiatr” Na hasło: Letni wiatr! dziecko kręcą się wokół własnej osi (powoli i ostrożnie), rozkładając szeroko ręce. Kiedy Rodzic klaśnie
w dłonie, dziecko zatrzymujesię. Na kolejną komendę słowną dziecko kręci się w drugą stronę.

– Obserwowanie i opisywanie przyrody.

Skip to content