Grupa II – 12.06.2020 r.

Temat: Znam i liczę owady.

 Pomoce: kartoniki z literami, papierowe biedronki i pszczoły, flamastry, KP4.

Przebieg:

 1. Zabawa ruchowa „Kucaniec”- do tej zabawy możecie zaprosić rodzeństwo.

 Dzieci przemieszczają się po wyznaczonej przestrzeni. Rodzic wybiera osobę, która ma za zadanie złapać wszystkich uczestników, dotykając ich w rękę. Osoba, która zostaje złapana, kuca. Wygrywa dziecko, które zostaje jako ostatnie.

 

  1. Zabawa „Leniwa ósemka”. Dziecko wyciąga rękę na wysokość brody. Rodzic prezentuje na tablicy lub kartce w jaki sposób rysuje się leniwą ósemkę. (leniwa ósemka to leżąca cyfra 8 pisana w pozycji poziomej). Rodzic Zwraca uwagę na miejsce rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia. Dziecko próbuje kreślić ją w powietrzu.

 

  1. Ćwiczenie słuchu fonemowego „Świat owadów” Przed dzieckiem znajdują się kartoniki z literami: M, W, O, P, K. W. Dziecko losuje kartonik i podaje nazwę owada, która rozpoczyna się daną literą (głoską) (np.: M – mucha, mrówka, motyl).

 

  1. Zabawa matematyczna „Czego jest więcej?” Rodzic rozkłada w jednym miejscu 6 papierowych sylwet biedronek, obok rozkłada 4 pszczółki. Dziecko ma za zadanie określić, których owadów jest więcej – przeliczają głośno. Następnie Rodzic prosi,aby dziecko dołożyło pszczoły tak, aby było ich więcej niż biedronek.

 

  1. Dzieci 5-letnie. Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 46) – rozwijanie sprawności grafomotorycznej, przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów.

 

  1. Zabawa z elementem rzutu „Szczęśliwa 10”. Dzieci stoją i rzucają do wybranej osoby małą piłkę, licząc (od 1 do 10). Pierwsza osoba rzuca piłkę, mówiąc: Jeden. Druga osoba łapie i rzuca do kolejnej, mówiąc: Dwa itd. Gdy dzieci doliczą do dziesięciu, zaczynają liczyć od nowa.

 

  1. Obserwacje przyrodnicze z lupami i lornetkami – dziecko opisuje zauważone zmiany.
Skip to content