Grupa II – 15.05.2020 r.

Temat tygodnia: Uroki lata.

Temat dnia: Przyszło lato, co ty na to?

Pomoce: kalendarz, kartoniki z literami, długopis,
Przebieg:
1. Rozmowy kierowane na temat czasu, w którym zaczyna się kolejna pora roku – lato. Wspólne przeglądanie kalendarza. Zaznaczanie (otaczanie kółkiem) daty.

2. „Wiosna odchodzi, lato przychodzi” – układanie nazw pór roku (odchodzącej i nadchodzącej) z rozsypanki literowej.
Rodzic prezentuje na tablicy lub kartce zapis nazw pór roku, dziecko nazywa kolejne litery
i czyta całe wyrazy: WIOSNA i LATO.
Następnie samodzielnie układa z kartoników z literami te wyrazy oraz swoje imię.

3. „Prawda czy fałsz?” – określanie prawdziwości zdań. Dziecko siedzi jeśli zgadza się z przeczytanym stwierdzeniem, wstaje; jeśli nie – pozostaje na miejscu. Przykładowe zdania:
Latem świeci słońce.
Zimą opalamy się na plaży.
Latem kąpiemy się w morzu.
Wakacje zaczynają się jesienią.
Latem malujemy pisanki.

4. „Jak zmienia się krajobraz latem?” – obserwacja podczas spaceru. Dziecko wymienia różnice pomiędzy porami roku. Dostrzega jak zmienią się przyroda i pogoda w najbliższym otoczeniu. Podaje przykłady.

5. Zabawa ruchowa naśladowcza „Pani Lato”. Dziecko powtarza za Rodzicem dowolne, wymyślone przez niego ruchy, gesty i dźwięki adekwatne do opisu. Rodzic przechadza się po pokoju, wymieniając zmiany przychodzące wraz z nową porą roku:
Rosną kwiaty na łące.
Promienie słońca świecą mocniej.
Ptaki wesoło ćwierkają itp.

Dzisiaj zaproście do wspólnych ćwiczeń rodzeństwo.

Ćwiczenia gimnastyczne:
1. Ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Dzieci maszerują parami. Podają sobie ręce. Na zmianę raz jedna, raz druga osoba wykonuje przysiad, dotykając wolną ręką podłogi. Podnosi się i wykonując skręt w bok w stronę partnera, klaszcze w jego dłoń. Następnie dzieci w parze robią zwrot, podają sobie drugą rękę, powtarzają ćwiczenie.
2. Skoki. Dzieci w parach stoją naprzeciwko siebie na odległość wyciągniętych rąk. Wykonują przysiad podparty i na umówiony sygnał wysoko wyskakują, a w górze starają się dotknąć dłoni partnera.
3. Ćwiczenie równowagi. Dzieci stoją ze złączonymi nogami. Na sygnał Rodzica wyciągają w górę ręce, wspinają się na palce i liczą do trzech (czterech, pięciu). Starają się utrzymać równowagę.
4. Biegi – ćwiczenie kształtujące szybką reakcję na sygnał, regulujące procesy pobudzenia i hamowania. Dzieci stoją na linii startu. Na sygnał Rodzica biegną do linii mety. W pewnym momencie Rodzic głośno mówi: Stop! i każde dziecko szybko zatrzymuje się. Stara się utrzymać równowagę.
5. Ćwiczenie uspokajające. Marsz po okręgu. Dzieci wdychają powietrze nosem, a wydychają ustami.

Polecamy także zabawy na świeżym powietrzu:
– Zabawa skoczna „Przez gumę”. Dwoje dzieci ustawia się naprzeciwko siebie w odległości ok. 2 m. Stoją w lekkim rozkroku. Rodzic pomaga założyć gumę na wysokości kostek dwójki uczestników. Pozostałe osoby przeskakują obunóż przez gumę.

– Zabawa z użyciem nakrętek „Kto szybciej?” Rodzic rysuje kredą tor, ustawia na nim nakrętkę. Dzieci, pstrykając starają się przesunąć ją jak najdalej, ale tak, aby nie wypadła poza linie.

Skip to content