Grupa III – 04.06.2020 r.

Temat dnia: Zegary.

1. Zabawa ruchowa do piosenki „Boogie Woogie”

Określanie prawej i lewej strony ciała.

2. „Układamy litery” – układanie kształtów poznanych liter z różnych rodzajów klocków, kolorowych guzików lub innych materiałów.

3. Prezentacja ilustracji w kartach pracy nr 5 na str.38,39 (ilustracja znajduje się w kartach pracy 6-latków; 5- latkom zostanie wysłana elektronicznie) przedstawiającej różne rodzaje zegarów: słoneczny, klepsydrę, elektroniczny, mechaniczny, kieszonkowy, ścienny z wahadłem, na rękę, budzik, w telefonie komórkowym – nazywanie ich, omówienie sposobu odmierzania czasu, wyróżnianie różnic i podobieństw między zegarami.
Kończenie rysowania ilustracji na s. 38 w KP5, nalepianie zegara na s. 39 w KP5.3.

4. Rozmowa na temat różnych zegarów znajdujących się w domu. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Po co nam zegar? W jakich sytuacjach warto
wiedzieć, która jest godzina?

5. Oglądanie filmu edukacyjnego „Czas, zegar i zegarmistrz”

6. Zabawa dydaktyczna „Która godzina?” – zapoznanie dzieci z zegarem wskazówkowym, wytłumaczenie dzieciom znaczenia wskazówek.
odczytywanie pełnych godzin przez dzieci i zaznaczanie ich.

7. Zabawa ruchowa „Zegary” –dzieci naśladuj zegary ścienne – poruszają się powoli (w rytmie półnutowym) mówiąc bim – bam, zegary na rękę – poruszają się marszowo (w rytmie ćwierćnutowym) mówiąc tik – tak.

8. Wykonanie ćwiczeń w kartach pracy:
-6latki-
• KP5, s. 46, cw.2– łączenie w pary zegarów, które wskazują te same godziny.
• KP5, s. 47, cw.3– kolorowanie skrzydła motyla.
• KP5, s. 44, cw.1, rysowanie trasy zgodnie ze strzałkami, wymyślanie własnych tras ze strzałek, umiejętność korzystania z kodu, ćwiczenie spostrzegawczości, umiejętność orientacji na kartce papieru
– 5 latki-
• KP4, ćw. 1, s. 38–39 – 5latki-rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej poprzez wyszukiwanie różnic i podobieństw między dziećmi.

Skip to content