Grupa III – 12.06.2020 r.

Temat dnia: „Liczymy kwiaty, motyle, żabki”

1. „Gdzie mam iść?” – ćwiczenie orientacji przestrzennej
Rodzic zawiązuje dziecku oczy i mówi, w którą stronę ma iść: „Idź 2 kroki w lewo, idź 5 kroków do przodu, idź 3 kroki w prawo” itp.

2. „Spacer po dziesiątce”
Rozkładamy na podłodze obok siebie dwie wstążki (jedną na kształt cyfry 1, drugą na kształt cyfry zero). Dziecko przechodzi po nich, zaczynając od jedynki, stawiając stopę przed stopą.

3. „Liczba dwucyfrowa”
Prosimy dziecko, by przyjrzało się ułożonej ze wstążek liczbie i powiedziało, czym różni się ona od dotychczas poznanych. Dziecko powinno zauważyć, że składa się ona z dwóch znaków – cyfry 1 i cyfry 0. Mówimy, że liczba, która składa się z dwóch cyfr to liczba dwucyfrowa.

Zadanie dodatkowe – dzieci, jeżeli potrafią, to mogą podać przykłady innych liczb dwucyfrowych, mogą też układać ich kształty ze wstążek.

4. Ćwiczenie matematyczne „Ile kwiatków jest na łące?”
potrzebne: 10 klocków, 2 kartki
Rodzic rozkłada obok siebie dwie kartki, na każdej z nich układa klocki – kwiatki (np. na pierwszej kartce 8, na drugiej – 2). Prosi, by dziecko wymyśliło historię na temat tych dwóch zbiorów (przykład: Kasia poszła na łąkę. Znalazła tam 8 kwiatków białych i 2 kwiatki czerwone. Ile kwiatków znalazła Kasia?). Zabawę powtarzamy kilka razy, za każdym razem rozkładamy klocki w innej kombinacji.

5. Zabawa „Kropki biedronki”
Przygotowujemy kilka kartoników – na każdym z nich rysujemy różną liczbę kropek (od 1 do 10). Prosimy dziecko, by policzyło kropki i wskazało, gdzie jest ich najmniej, a gdzie najwięcej, a następnie ułożyło kartoniki (biedronki) według malejącej liczby kropek.

6. Zabawa ruchowa „Bocian”
Rodzic wystukuje rytm (np. uderzając klockiem o klocek, czy łyżką w stół). Dziecko porusza się po pokoju naśladując chód bociana (wysokie unoszenie kolan). Gdy rodzic przestaje wystukiwać rytm – dziecko staje na jednej nodze i szeroko rozkłada ręce. Stara się jak najdłużej utrzymać równowagę. Powtarzamy zabawę ze zmianą nogi.

7. Karty pracy:
• sześciolatki: Karty pracy nr 5, str. 52-53 (pisanie po śladzie wzorów cyfro podobnych i liczby 10, dorysowywanie płatków kwiatom, kolorowanie skrzynki, w której rośnie 10 kwiatów, kolorowanie od dołu dziesiątego motyla)
• pięciolatki: Karty pracy nr 4, ćw. 1, str. 44 (utrwalenie wiadomości o owadach poprzez rozwiązywanie zagadek), ćw. 2, str. 45 (kolorowanie lub wyklejanie szablonu liczby, wskazywanie elementów, których jest dziesięć).

8. Praca plastyczna „Bocian”
Dzieci wykonują pracę według własnego pomysłu, dowolną techniką, z dowolnych materiałów. Sześciolatki mogą wykorzystać kartę nr 29 z Kącika Artysty i wykonać bociana według zamieszczonych tam wskazówek.

Skip to content