Grupa III – 17.06.2020 r.

Temat dnia: Wiele już potrafię Zadania do wykonania:
Układam zdania- dziecko losuje obrazki ( można wykorzystać obrazki z Kącika Artysty), mówią, co one przedstawiają i układają zdanie z wylosowanym wyrazem lub podajemy wyraz związany z latem, a dziecko układa do niego zdanie.
Rozróżniam która ręka jest prawa, a która lewa- „Ula, ula, w której ręce złota kula?”. Rodzic i dziecko stoją w naprzeciwko siebie. Jedna osoba ukrywa w prawej lub w lewej ręce jakiś drobny przedmiot, np. szklaną kulkę. Przekłada ją za plecami i wyciąga ręce przed siebie, mówiąc: Ula, ula, w której ręce złota kula? Druga osoba zgaduje, w której ręce jest ukryty przedmiot. Gdy odgadnie, następuje zmiana ról. Jeśli mu się to nie uda, próbuje do skutku.
Dodatkowo 5-latki- karty pracy nr 4, strona 51- określanie prawej i lewej strony.
Potrafię czytać – wysłana karta pracy.
Rozwiązuję działania -kilka przykładów na dodawanie i odejmowanie, które znajdują się w wysłanych kartach pracy.
Dodatkowo 6-latki-rysowanie odpowiedniej liczby pszczół przy ulach zgodnie z podanym poleceniem w KP5, s. 59
Potrafię napisać litery w liniaturze po śladzie, a potem samodzielnie- na wysłanej karcie pracy.
Potrafię wymienić dni tygodnia, pory roku, żywioły; 6 latki dodatkowo miesiące.
Znam figury geometryczne- nazywanie i układanie kompozycji z figur geometrycznych (figury z k. 3, 4 w KA);
Rozwiązuję rebusy obrazkowo-literowe- 6 latki w KP5, s. 59 oraz rebusy znajdujące się na wysłanej karcie pracy.

Jeżeli udało wam się rozwiązać wszystkie zadania to
WIELKIE BRAWA !!!

Skip to content