Grupa III – 19.06.2020

Temat dnia: Rysuj ze mną

Zabawy ruchowe:
Zabawa o charakterze ożywiającym „Muchy”. Dziecko-mucha biega po sali drobnymi kroczkami, machają rękami-skrzydełkami, naśladują bzyczenie muchy. Na hasło.: Muchy chodzą po podłodze! Dziecko przyjmuje pozycję na czworakach i wolno poruszają się po podłodze.
Ćwiczenie tułowia „Piłka w torze”. Dziecko kładzie się na brzuchu, w jednej ręce trzyma piłkę, łączy i prostuje nogi. Na hasło: Piłka w torze! dzieci unoszą tułów lekko w górę i turlają pod sobą piłkę z jednej ręki do drugiej.
Ćwiczenie mięśni brzucha „Przełóż piłkę za głowę”. Dziecko kładzie się na plecach, piłkę wkłada między stopy. Na sygnał przekłada ugięte nogi za głowę i próbują dotknąć piłką podłogi za głową.
Ćwiczenie tułowia – skrętoskłony. Dziecko stoi w rozsypce, w lekkim rozkroku, z rękami rozłożonymi na boki. W jednej ręce trzyma piłkę. Wykonuje skłon tułowia ze skrętem w prawą lub lewą stronę i turla piłkę od jednej stopy do drugiej po torze ósemkowym – slalomem.
Ćwiczenie z elementami równowagi. Dzieci wolno poruszają się po pokoju. Zatrzymuje się na chwilę, wysoko unosząc jedno kolano, a pod uniesioną nogą próbuje przełożyć piłkę z jednej ręki do drugiej.

N. recytuje wiersz Maciejki Mazan Mój rysunek.

Najpierw narysuję słońce razem z promykami .
Tłem dla słońca będzie niebo z białymi chmurkami .

W dole będzie rosła trawa,na trawniku – drzewa .
A na drzewie narysuję ptaszka, który śpiewa .

Będzie jeszcze klomb z kwiatkami i piesek wesoły
oraz dzieci, co się spieszą,bo biegną do szkoły!

Zwracamy się do dziecka: Spróbuj wymienić wszystko to, o czym wspomina w wierszu poetka.

Czytamy wiersz powtórnie i prosimy, by dziecko narysowały to, co udało im się zapamiętać – próba zilustrowania wysłuchanego wiersza, słuchanie ze zrozumieniem.

Rozmowa na temat wykonanego rysunku: Czy rysunek ilustruje treść wiersza? Który szczegół został pominięty? Co zostało w pierwszej kolejności narysowane?

Wykonanie ćwiczenia1 w KP5, s. 58 – 6latki- umieszczanie nalepek na ilustracji zgodnie z instrukcją, liczenie i nazywanie owadów.

Wykonanie ćwiczenia w KP4 ćw. 2, s. 51– 5latki-sprawdzanie umiejętności określania kierunków, doskonalenie umiejętności liczenia.

Praca plastyczno-konstrukcyjne „ Kolorowy kwiat „– wykonanie pracy z materiałów dostępnych w domu w formie płaskiej lub przestrzennej.

Zajęcia w ogrodzie- rysowanie patykiem na ziemi, piasku dowolnych wzorów, rysowanie kredą na kamieniach.
Zabawy z wykorzystaniem piłek – rzuty na odległość, na wysokość, do wyznaczonego celu.

Skip to content