Grupa III – 25.06.2020 r.

Temat dnia: Czym piszemy

1. Burza mózgów „Dlaczego ludzie piszą? – zbieranie przez dziecko pomysłów od domowników, uzasadnianie swoich wypowiedzi.

2. Prezentacja i nazywanie narzędzi służących do pisania: pióro, długopisy, patyk, maszyna do pisania, klawiatura komputera…;można wykorzystać obrazki z KP5, s. 64– 65-6 latki.

3. Prezentacja multimedialna lub obrazki ilustrujące rodzaje pisma: malowidła naskalne, hieroglify, pismo klinowe, piktogramy – swobodne wypowiedzi dzieci na ten temat.
https://www.youtube.com/watch?v=VF0W8PJnHHc „Jak powstało pismo?”
https://www.youtube.com/watch?v=DVW-JE4_ujU „Dzieje książki”

4. Zabawa „Napisz wiadomość” – dziecko rysuje na kartce papieru informację dla rodziców.

5. Ćwiczeni w kartach pracy: 6 latki: – Wykonanie ćwiczenia 3 w KP5, s. 65.
Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem – KP5, s. 73.

Skip to content