Oddział Przedszkolny w SP – 03.06.2020 r.

Temat dnia: Mała orkiestra.

  1. Zabawa muzyczno – ruchowa – „Głowa, ramiona”, również w wersji angielskiej.

https://www.youtube.com/watch?v=l-P0PfiZp9E

https://www.youtube.com/watch?v=Bp-rWsBpIUU

 

  1. Praca w KP str. 17 – rysowanie linii po sladzie, łączenie odpowiednich rysunków z podpisami; str. 17a – wyklaskiwanie sylab według wzoru, łączenie sylab w wyrazy, pisanie nazw instrumentów po śladzie.

 

  1. „Pląsy muzyczne” – zabawa relaksacyjna, masażyk (do tej zabawy można zaangażować rodzeństwo bądź rodziców). Dzieci wykonują masaż pleców osoby siedzacej przed sobą zgodnie z instrukcją:

 

Idą słonie (na plecach kładziemy na przemian całe dłonie),

Potem konie (piąstki),

Panieneczki na szpileczkach (palce wskazujące)

Z gryzącymi pieseczkami (szczypanie).

Świeci słonko (zataczamy dłońmi kółka),

Płynie rzeczka (rysujemy linię),

Pada deszczyk (naciskamy wszystkimi palcami).

Czujesz dreszczyk? (łaskoczemy).

 

  1. „Mój instrument muzyczny” – dzieci wykonują swój instrument. W tym celu przygotowujemy butelkę plastikową np po małej wodzie mineralnej. Dzieci ozdabiają butelkę wg swojego pomysłu, następnie wsypują do środka kaszę lub ryż.
Skip to content