Oddział Przedszkolny w SP – 22.06.2020 r.

Temat dnia: Kolory lata.

  1. „Po łące biega lato” – słuchanie piosenki i rozmowa na temat jego treści. Pytania:
  • Jaką mamy porę roku?
  • Jakie zmiany zauważyliście w przyrodzie?
  • Czy wiecie, jakie zmiany zachodzą latem w parku, lesie i na polu?

Posłuchajcie piosenki i zastanówcie się, w jakim miejscu – zgodnie z piosenką można spotkać lato.

https://www.youtube.com/watch?v=QHR9URbvf_E

  1. Praca w KP str. 39
  2. „Poranny trening śpiewu ptaków” – ćwiczenia narządów artykulacyjnych. Dzieci wcielają się w rolę ptaków, które ćwiczą głos przed porannym śpiewem. Rodzic za pomocą określonych gestów pokazuje dziecku, jakie ma wydobywać dźwięki:
  • Wysoko uniesiona ręka – dziecko piszczy: Pi, pi, pi…,
  • Zataczanie koła palcem wskazującym: Trr… na róźnych wysokościach,
  • Rytmiczne poruszanie palcem wskazującym: dziecko rytmicznie wypowiada: Czy, czy, czy…
  • Falisty ruch ręką – dziecko mówi: Fi ju, fi ju, fi ju – na różnych wysokościach

Po zakończonej zabawie, Rodzic wyraźnie zaznacza wyjście z roli ptaków.

 

Skip to content