Religia Grupa III i Oddział Przedszkolny w SP

Temat :Zesłanie Ducha Św.

Zesłanie Ducha Świętego – według Dziejów Apostolskich wydarzenie, które miało miejsce w pierwsze po zmartwychwstaniu Jezusa święto Pięćdziesiątnicy. Na zebranych w wieczerniku apostołów zstąpił Duch Święty. Apostołowie zaczęli przemawiać w wielu językach oraz otrzymali inne dary.
Podaję linki do zapoznania.


Temat :Bóg mówi do nas w sumieniu

Sumienie, to głos Boga w naszym serduszku. To ten głos podpowiada nam co robimy dobrze a co źle.

Skip to content