Realizacja akcji edukacyjnej w ramach programu LIFE – Małopolska w Zdrowej Atmosferze – organizowanej przez Urząd Miasta w Limanowej grupa II JEŻYKI  

   Przybliżanie dzieciom zagadnień związanych z ekologią i troską o środowisko poprzez zabawę i praktyczne doświadczenia jest wpisane w codzienną aktywność dzieci naszej grupy. Edukacja ekologiczna, jako nasza planowa, systematyczna i stopniowa działalność wobec dzieci, ma na celu kształtowanie pozytywnych postaw przyszłych dorosłych mieszkańców ziemi, potrafiących czynnie dbać o bliższe i dalsze środowisko. Pracując z małymi dziećmi  w przedszkolu mamy doskonałą okazję, aby kształtować w nich zachowania proekologiczne, staramy się czynić ich świadomymi użytkownikami środowiska naturalnego.

W ramach realizacji programu LIFE zostały przeprowadzone zajęcia, podczas których dzieci dowiedziały się jak  ważna dla nas jest „zdrowa przyroda, jak mądrze i umiejętnie żyć w zgodzie z przyrodą i jak być odpowiedzialnym za obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi. Pod hasłem „Świat sobie nie daje rady – segregujemy odpady”  poruszone zostały zagadnienia dotyczące zanieczyszczeń środowiska i sposobów ich przeciwdziałania, segregacji śmieci, przetwarzania wtórnego (recykling), konieczności korzystania z ekologicznych opakowań. Przy rozmowie na temat „Co możemy zrobić z opadów?” dzieci wykazały się niesamowitą pomysłowością przy wymyślaniu przedmiotów, w których w produkcji można wykorzystać posegregowane śmieci. Niepotrzebne gazety posłużyły nam do zorganizowania wspaniałych zabaw! Dzieci wybrały się na „wycieczkę” zrobionymi przez siebie samolotami techniką orgiami, aby sprawdzić, czy na naszej planecie są zanieczyszczenia. Gazety posłużyły nam również do zabaw tanecznych przy muzyce klasycznej, relaksacyjnej czy też  jako instrumenty przy tworzeniu własnej muzyki. Gazetki reklamowe zostały wykorzystane do „napisania” obrazkowego Listu do Mikołaja jak również do zabaw i ćwiczeń gimnastycznych. Kolejnym materiałem odpadowym, który posłużył nam do zabaw zostały metalowe nakrętki ze szklanych butelek. Przy ogromnym zaangażowaniu dzieci i dużej ich  radości z proponowanego działania powstawały różnorodne i ciekawe kompozycje.  Gazety i nakrętki zostały wykorzystane do głównego zadania akcji edukacyjnej, czyli „bombki z recyklingu”. Bawiąc się świetnie i zgodnie współdziałając dzieci z niewielką pomocą nauczycielek stworzyły bombkę na miarę XXI wieku!

 Mamy nadzieję, że realizowane przez nas działania   nie tylko nauczą dzieci praktycznych sposobów dbania o środowisko ale również ukształtują poczucie,  że „mam wpływ” na świat wokół mnie!!!

Skip to content