Grupa IV – wtorek, 30 marca

Temat dnia: „Spotkanie z Trampolinkiem

1. Omówienie historyjki obrazkowej, której bohaterami są Trampolinek i Jagoda, historyjka zamieszczona jest w Kartach pracy nr 4 na stronach 46,47). Dzieci czytają krótkie teksty zamieszczone w chmurkach.

2. Wyróżnienie głoski „j” na początku słów: jajko, Jagoda

Pytamy dziecko „Co słychać na początku słowa jajko ?”, „Co słychać na początku słowa Jagoda?”

3. Zabawy ze słowami „jajko”, „Jagoda”

  • dzielenie słów „jajko”, „Jagoda” na sylaby ( jaj-ko, Ja-go-da), przeliczanie sylab,

  • dzielenie słów na głoski (j-a-j-k-o, J-a-g-o-d-a), przeliczanie głosek

  • budowanie modeli wyrazów: jajko, Jagoda z kartoników; dziecko układa na stole tyle białych karteczek, ile jest głosek w danym słowie (jajko – 5 karteczek, bo składa się z pięciu głosek, Jagoda – 6 karteczek); wspólne z dzieckiem określanie, która głoska jest samogłoską, a która spółgłoską (w miejscu samogłoski dziecko rysuje na karteczce czerwoną kropkę, a w miejscu spółgłoski – kropkę niebieską), wyjaśniamy, że głoska „j” to spółgłoska.

  • układanie z liter wyrazów: jajko, Jagoda

4. Wymyślanie przez dziecko słów z głoską „j” (najpierw na początku, potem na końcu, a następnie w środku)

5. Poznanie kształtu litery J, j drukowanej i pisanej

Pokaz litery w kartach pracy; rysowanie litery palcem na stole, w powietrzu, na plecach mamy, taty; układanie litery ze sznurka, wstążki, z nasion, koralików, guzików czy czegokolwiek innego, co akurat macie Państwo pod ręką; chodzenie po wstążce ułożonej w kształcie litery „J”.

6. Karty pracy

  • Karty pracy nr 4, str.48,49 (pisanie po śladzie litery jJ, wskazywanie miejsca występowania litery w modelach wyrazów i kolorowanie na niebiesko kwadracików wskazujących miejsce występowania tej litery, nalepianie podpisów do zdjęć, odczytywanie wyrazów, pisanie po śladzie wyrazów palma i palmy, rysowanie takich samych koszyków )

  • Kącik artysty – koszyczek wielkanocny (zadanie dodatkowe dla chętnych)

7. Zabawy ruchowe

  1. Jajko” (potrzebujemy łyżkę oraz jajko lub małą piłeczkę) – wyznaczamy linię startu i mety; dziecko jak najszybciej biegnie do mety z jajkiem położonym na łyżce.

  2. Zajączek z pisanką” (to zabawa z piłką) – dziecko – zajączek wkłada piłkę – pisankę między kolana; na hasło; „Start!” – naśladuje skoki zajączka, uważając, by nie zgubić piłki; na hasło: „Stop!” zatrzymuje się i chwilę odpoczywa. Zabawę powtarzamy kilka razy.

8. Układanie kompozycji z figur geometrycznych– „ Domek dla zajączka”- dziecko układa z figur geometrycznych domek dla zajączka według własnego pomysłu, nazywa figury wykorzystane do ułożenia kompozycji.

Skip to content